Na Vysoudilce


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1925


  instituce

  Státní archeologický ústav


  nálezová zpráva

  787/51, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  833/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1079/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1049/46, soupis lokalit na katastru Holásek, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Už v roce 1904 zmiňuje A. Rzehak, že na lokalitě bylo v roce 1902 rozkopáno několik hrobů únětické kultury, z nichž byly zachráněny 2 misky, džbánek a bronzové náramky z dvojitého drátu.
  Až v roce 1925 bylo prozkoumáno pohřebiště se 17 hroby. Jeden z hrobů byl nahoře obložen kameny. Kostry ležely většinou na pravém boku a hlavou k jihozápadu. V hrobě č. 16 byly pozorovány zbytky černé drti. Innocenc Ladislav Červinka soudil, že zbyla z dřevěného srubu, v němž byl nebožtík uložen. Hroby byly celkově chudé, převládaly děti nad dospělými. Ojediněle byl objeven porušený hrob kultury zvoncovitých pohárů.


  kultury

  únětická kultura: 2 200 - 1 700/1 600 BC


  materiál / uložení

  Moravské zemské museum v Brně (inv. č. 614–626 a 728–753)


  osoby

  Innocenc Ladislav Červinka
  vedoucí výzkumu


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 30. 09. 2017