Internetová encyklopedie dějin Brna

Údolní 35-39/658, Kancelář veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv


 • ulice

  Údolní 35-39/658

 • charakteristika

  Budova byla postavena v letech 1977–1979 pro tehdejší Okresní výbor KSČ, poté v 2. polovině 80. let sloužila i jako zdravotní středisko a od 1. 2. 2001 v ní sídlí Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana).
  V jejím čele stojí předseda, úřad sám má patřičné odbory a jejich oddělení, např. odbor právní, odbor spisových služeb a odbor vnitřní správy, z nichž každý má svého odpovědného vedoucího a příslušný počet odborných pracovníků


 • území

  Brno-město


 • nej...

  Česká republika: první kancelář veřejného ochránce práv

 • zajímavosti

  Hlavním posláním veřejného ochránce práv je působit při ochraně osob před různým jednáním úřadů a institucí, je-li toto jejich jednání v rozporu s právem, či neodpovídá-li principům demokratického právního státu a jeho správy, jakož i před jejich případnou nečinností. Tím přispívá k ochraně základních práv a svobod občanů ČR.


 • poznámka

  Tento - u nás zcela nový úřad - byl zřízen zákonem č. 349/1999 v roce 1999 a měl mít své sídlo původně v Praze. Po delším jednání - z popudu a za velké podpory poslanců z Moravy - byl umístěn v Brně, jakožto jeden z tamních nejvyšších justičních úřadů České republiky.
  Jeho předsedou a tím i prvním veřejným ochráncem práv (ombudsmanem) v České republice se stal JUDr. Otakar Motejl, který byl do funkce jmenován k 1. 2. 2001 a zastával ji bezmála deset let až do své smrti 9. 5. 2010.
  Po něm nastoupil JUDr. Pavel Varvařovský, který však poté v roce 2013 na svou funkci rezignoval a od 14. 2. 2014 ji zastává JUDr. Anna Šabatová.


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Otakar Motejl
  první veřejný ochránce práv Anna Šabatová
  veřejná ochránkyně práva (zvolena v roce 2014) Pavel Varvařovský
  v pořadí druhý veřejný ochránce práv


 • objekty

  Spravedlnost
  plastika: Údolní 39/01


 • události

  18. 12. 2002
  Z historie ulice Údolní


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 13. 01. 2020