Diecézní muzeum


  ulice

  Petrov 1/275


  charakteristika

  V místech staršího raně středověkého domu, který měl vazbu na hradby petrského návrší byl kolem roku 1300 vystavěn dům, jenž se stal po obnovení úřadu děkana kapituly v 2. polovině 16. století jeho sídlem.
  Dům byl postupně ještě upravován a přestavován, nejvíce asi v roce 1618, o čemž patrně svědčí zdobný portál s erby (prostředním kardinála Dietrichsteina) a oním letopočtem. Úpravy však probíhaly i nadále a to až do poloviny 18. století, kdy se stal obydlím i jiných členů kapituly a některých kulturních osobností.
  K celkové rekonstrukci došlo však až v letech 2005–2006 podle plánů architekta Zdeňka Bureše a poté sem byly v roce 2007 přemístěny a zpřístupněny veřejnosti sbírky Diecézního muzea, založeného už v roce 1993. Interiéry pro ně upravili architekti Tomáš Rusín a Ivan Wahla.


  území

  Brno - město


  zajímavosti

  Před otevřením muzea byl v budově byt kanovníka Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, poté tu mělo sídlo středisko Služeb brněnského biskupství a úřad Diecézního církevního soudu, založeného v roce 1857. Byla tu i krejčovská dílna liturgických oděvů Josefa Dittingera, který byl také od roku 1899 kostelníkem katedrály.
  Prvním ředitelem Diecézního muzea se stal Karel Rechlík, který poté v roce 2016 získal pro muzeum také vzácný obraz Madona z Veveří, jedno z nejcennějších děl moravského gotického umění, který pochází ze 14. století a byl do té doby umístěn v kapli Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří.  městská část

  objekty

  Pítko
  kašna: Petrov 0/02
  pítko je umístěno před budovou muzea


  události

  7. 3. 2016
  Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna 1. 8. 2007
  Obnovení činnosti Diecézního muzea v Brně 1. 6. 1993
  Založení Diecézního muzea v Brně


  Fl


Aktualizováno: 28. 05. 2019