Nejvyšší správní soud ČR


  historický název

  Nájemný dům M. Kellnera von Brünnheim


  ulice

  území

  Brno-město


  majitelé

  poznámka

  Nejvyšší správní soud, delegovaný z Prahy do Brna 1. 1. 2003 byl umístěn v Brně původně do části rohové budovy na Masarykově třídě č. 31/Josefské č. 14/16.
  Nejvyššímu správnímu soudu tehdy předsedal JUDr. Josef Baxa. Soud měl 13 soudců, 15 úředníků a několik dalších zaměstnanců. Při úpravách budovy na Moravském náměstí 6, které probíhaly v letech 2005–2006, se počítalo, že by se v ní mohlo umístit až 60 soudců. Nejvyšší správní soud se do této budovy přemístil 9. 6. 2006.


  stavební vývoj

  V roce 1865 se podařilo staviteli Kellnerovi zakoupit staveniště na místě asanované vojenské pekárny naproti budově místodržitelství. Čelo nového bloku mělo představovat jeden z důležitých článků urbanistického řešení v této části brněnské okružní třídy. Kellner si toho byl jako spoluautor jejího regulačního plánu dobře vědom, proto svůj dům, postavený v letech 1869–1871, navrhl "ve velkolepém stylu". Hlavní průčelí rozvinul v devíti, respektive jedenácti (2+2+3+2+2) osách, boční v sedmi nebo opět v devíti (2+5+2) osách. Střední část sevřel převýšenými rizality, v nichž všechna (původně pouze tři) poschodí propojuje pás arkýřů.
  Dominantním motivem celé koncepce se však stala partie hlavního vstupu, komponovaná do pyramidálně uspořádaného útvaru kolem portálu. Vytvářejí ji balkony, nesené představenými dvojicemi sloupů. Na rozdíl od fasády, připomínající inovovaný typ Fröhlichova Městského dvora, bylo dispoziční rozvržení značně konzervativní. Kellner tady totiž pouze obměnil osvědčené řešení pavlačových činžáků 1. pol. 19. století. Půdorysy byly založeny na trojtraktu s hlavním čtyřramenným schodištěm a bočním schodištěm, orientovanými do dvora. V 1. a 2. patře byly situovány trojice bytů.
  V roce 1902 dům přešel do majetku státu. V roce 1924 bylo podle projektu technického oddělení Moravské zemské politické správy dostavěno 4. patro, upraveny interiéry a částečně zjednodušeno průčelí.
  městská část

  významné osoby

  Moritz Kellner von Brünnheim
  stavitel a současně i majitel domu Josef Křelina
  stavitel, v letech 1924–1925 provedl nástavbu 4. patra budovy


  objekty

  socha Spravedlnosti
  sochařská realizace: Moravské náměstí 0/09 učitelé Země moravskoslezské
  pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  události

  9. 10. 2006
  Slavnostní otevření nového sídla Nejvyššího správního soudu 1. 1. 2003
  Zřízení Nejvyššího správního soudu
  současné sídlo
  25. 10. 1947
  Odhalení pamětní desky popraveným a padlým učitelům
  ve vstupní dvoraně byla odhalena pamětní deska  Lk


Aktualizováno: 29. 10. 2019