Kostel sv. Vavřince


  historický název

  Kostel sv. Vavřince


  ulice

  charakteristika

  Vystavěn krátce před rokem 1323 z podnětu královny Elišky Rejčky.


  území

  Brno-Komín


  zajímavosti

  Listinou z 22. 4. 1324 se zavázala královna Eliška Rejčka vystavět pro své poddané v Komíně kostel, což se stalo, ale další písemná zmínka o něm je až z roku 1514, kdy mělo dojít k posvěcení chrámu v neděli po sv. Martinu (12. 11. 1514).
  V roce 1720 byl kostel značně poškozen požárem, trvalo několik let, než byl zcela opraven.
  K další velké rekonstrukci došlo v letech 1883–1884 za faráře P. Ignáce Kašpárka a podle návrhu arch. Augusta Prokopa, při níž byl na hranolové věži stavitelem Eduardem Svobodou vystavěn jehlan zakončený křížem.
  Na začátku 20. století však už kostel nedostačoval svou velikostí a byl proto přestavěn za faráře P. Jakuba Jelečka v letech 1912–1913 podle projektu arch. Antonína Blažka stavitelem Františkem Hrdinou. Znovu vysvěcen byl 10. 8. 1913 brněnským biskupem Pavlem hrabětem Huynem. Ze starého kostela zůstala jen boční věž s cimbuřím 45 m vysoká a starobylý presbytář na opačné straně, dnes boční kaple.

  V roce 1976 prošla stavba generální opravou, na podzim 1983 bylo do kostela zavedeno ústřední topení a v letech 1997–1998 provedena celková oprava exteriéru kostela.
  Hlavní mramorový oltář nese sochu sv. Vavřince a sochy sv. Cyrila a Metoděje.
  Vitráže v oknech zpodobňují Madonu a sv. Josefa.
  Kostel má bohatě vybavený interiér sochami a obrazy svatých od anonymních tvůrců. Jen nade dveřmi je obraz sv. Václava od pražského malíře Bohumíra Číly (1928), za oltářem pak obraz sv. Vavřince z konce 18. století renovovaný roku 1869 brněnským malířem Josefem Zeleným. Pod kazatelnou s obrazy čtyř evangelistů je stará křtitelnice.
  Varhany z roku 1850 byly restaurovány v roce 1913. Obrazy Křížové cesty z roku 1932 jsou od J. Proseckého. Velký dřevěný Betlém z roku 1946 vytvořili řezbáři Jaroslav Vaněk a Antonín Havlíček, polychromii na něm pak Leopold Dočkalík z Rakvic. Figurky mají kroje komínské a jundrovské.
  Na věži kostela je kromě dvou nových malých zvonů i zvon ulitý v Brně v roce 1502 a věnovaný Rosalií Widmannovou faráři P. Jakubu Karlovi Horákovi ze Seničky a poté přelitý v roce 1685 Pavlem Streckfusem. Je ozdoben v horní části hlavičkami putti a festony a váží 585 kg. Na plášti má latinský nápis první sloky písně Raduj se nebes Královno Aleluja...
  Kolem kostela býval původně hřbitov, zrušený v roce 1836.
  městská část

  významné osoby

  Antonín Blažek
  autor projektu přestavby kostela v letech 1912–1913 Bohuslav Cemper
  místo jeho působení v duchovní správě v 60. letech 20. století Pavel Huyn
  po dokončení rekonstrukce v roce 1913 kostel znovu vysvětil August Prokop
  autor rekonstrukce kostela v letech 1883–1884 Eliška Rejčka
  v roce 1324 se zavázala k výstavbě kostela
  další významné osoby (4)...


  objekty

  oběti první světové války
  pamětní deska: Kristenova 0/01 oběti první světové války
  pomník: Kristenova 0/02
  pomník je umístěn před kostelem
  pamětní kříž
  kříž: Kristenova 0/03
  kříž je umístěn před vchodem do kostela


  události

  22. 4. 1324
  Královna Eliška Rejčka vydává zakládací listinu komínského kostela


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 20. 09. 2019