Nájemný dům K. Friema


  historický název

  Nájemný dům K. Friema


  ulice

  území

  Brno-Černá Pole


  stavební vývoj

  Jedním z brněnských stavitelů, kteří se podíleli na zástavbě kolem dnešního náměstí 28. října, byl také Karl Friem.
  V letech 1885–1886 realizoval podle vlastního projektu na promenádní Alejní třídě (dnes tř. Kpt. Jaroše) nejméně čtyři velké nájemné domy (č. 9, 11, 13, 15).
  Průčelí třípatrového domu č. 15 představuje velmi raný, přitom však vyspělý příklad pozdní fáze historismu. Postranní a horní části hlavní fasády (3+5+3) jsou sevřeny mělkými rizality, v nichž korintské sloupy vymezují dvě podlaží. Poslední patro pod korunní římsou je rytmizováno dvojicemi okenních otvorů. Průčelí završuje mansardová střecha s bočními nadstavbami nad mohutnou římsou a atikou. Architektonický aparát na uličním průčelí doplňuje bohatá sochařská, částečně figurální výzdoba.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Karl Friem
  stavitel Hugo Marom
  bydliště Oskar Meisl
  obyvatel Pavel Meisl
  obyvatel Rudolf Meisl
  bydliště
  další významné osoby (3)...


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 29. 08. 2012