Svobodný dvůr v Líšni  existence

  stavba již neexistuje


  území

  Brno-Líšeň


  majitelé

  pan Jindřich majitel (?)
  rodina Bůlova (před rokem 1618),
  rodina Dupenů (od roku 1673),
  páni z Freinfelsu,
  rod Belcredi


  firmy a instituce

  nacházel se jako poslední v západní řadě návsi směrem na sever


  zajímavosti

  Egbert Belcredi věnoval tento pozemek na stavbu kláštera (19. století).


  vznik

  1355


  stavební vývoj

  Tento dvůr existoval pravděpodobně již v roce 1355, kdy ho vlastnil nebo měl propachtován pan Jindřich, který téhož roku z něj prodal 3 hřivny ročního úroku brněnskému měšťanovi Jindřichu Fuchsovi.
  Před Bílou horou ho vlastnila rodina Bůlova, která po ní odešla do emigrace. V roce 1673 se objevují sirotci po zemřelém Hilaru Dupenovi a statek měl 100 měřic (asi 1 lán). V roce 1750 měl statek 7/8 lánu, lze předpokládat, že k němu náležela větší parcela, než měly ostatní statky a mohl mít také zvláštní postavení v rámci vsi.
  Statek později přešel na majitele panství Freinfelse a později na rodinu Belcredi.  městská část

  významné osoby

  Egbert Belcredi
  majitel pozemkuAktualizováno: 10. 06. 2021