Kino Scala


  historický název

  Bio Dopz, Bio Scala, Moskva


  ulice

  území

  Brno město


  majitelé

  Stavební a obchodní družstvo zaměstnanců obchodu a průmyslu, z. s. s. r. o. (zkráceně Družstvo obchodních a průmyslových zaměstnanců - DOPZ)

  Kino:
  - licence: žádost 24. 9. 1928 Masarykův fond na podporu studentstva vysokých škol na Moravě a ve Slezsku (6. 3. 1930 udělena licence); 30. 11. 1936 Jubilejní ozdravovna policejního ředitelství v Brně (licence udělena v říjnu 1937); 2. 6. 1942 Fritz Lord a Josef Veselý, majitelé kina (licence udělena 7. 4. 1944)
  – správce: J. Vavrik, Rudolf Valenta (od roku 1930 Rudolf Urban, od roku 1937 Karel Knob, náhradník Josef Jedlička, od roku 1940 Josef Jedliczka)
  – promítač: Julius Janoch, Erich Palmisano.


  provozovny

  Kino 28. 12. 1929–22. 12. 2011
  - 1991–2011 Scala
  - 1969–1991 Moskva
  - 1968–1969 Scala
  - 1948–1968 Moskva
  - 1935–1948 Scala
  - 1928–1935 Bio Dopz, též Dopz (ozvučení kina 28. 12. 1929 - poslední němý film Svatý Václav promítán slavnostně 10.–24. 4. 1930).


  nej...

  Brno: první kino na Moravě věnované výhradně zvukovému filmu; největší kino s největším hledištěm a největším promítacím plátnem v Brně


  poznámka

  V domě byly dále kancelářské prostory, v přízemí se nacházel velký sál pro pořádání konferencí, tanečních zábav a divadelních představení. Část budovy měla pronajatou YMCA. První a druhé patro měl pronajaté brněnský kavárník Otto Biber. Biberova kavárna patřila mezi oblíbené brněnské podniky.

  Kino zahájilo svůj provoz 28. prosince 1929 pod názvem Bio Dopz (zkratka Družstva obchodních a průmyslových zaměstnanců) filmem Bílé stíny (americký romantický film z roku 1928). Původně mělo 800 sedadel (přízemí 562, balkon 238).
  Byly zde promítány české filmy, stejně jako zahraniční, s českými a německými titulky. Přestože Bio Dopz zahájilo provozování již jako zvukové, vrátilo se ještě k filmu němému.

  V následujících letech se kino zdárně rozvíjelo.
  V letech 1931–1932 došlo k dalším úpravám hlediště, počet míst byl zvýšen na 1012 (přízemí 700, balkon 312), byl zřízen kuřácký salonek a došlo ke změně foyer na čekárnu.

  V roce 1935 byl název kina Bio Dopz změněn na Scala - vedení kina uvedlo, změna názvu proběhla čistě z důvodů čistě obchodních, neboť určitá část obecenstva (především nesocialistická) ztotožňuje Bio Dopz se stranou sociálně demokratickou, hlavně německou, čímž je podnik finančně poškozován.
  Prvním filmem, který se v novopečené Scale promítal, byla Maryša režiséra Josefa Rovenského s Jiřinou Štěpničkovu v hlavní roli.
  Provoz kina v době od 15. dubna 1945 do 9. května 1945 přerušily válečné události. Bombami nebyla budova kina nijak dotčena, ale během fronty jak tato, tak sousední budovy úplně vyhořely. Kino v podzemí nebylo vůbec poškozeno.
  Po nejnutnější úpravě vchodu zahájilo provoz asi 9. května 1945 sovětským filmem Vpád.

  V roce 1948 dostalo kino Scala název Moskva, podle hlavního města Sovětského svazu, jehož Rudá armáda v roce 1945 osvobodila Brno.


  NOVÁ BUDOVA
  V roce 1952 na místě paláce Dopz budova Hutního projektu vyrostla honosná socialistickorealistická stavba (jejím autorem je architekt Lubor Lacina).
  Radikálně se proměnil vzhled stavby i její využití - v horních patrech vznikly projekční kanceláře. (jako jediný relikt původního poslání se tak do současnosti dochovalo pouze kino Scala).

  V roce 1957 bylo kino přestavěno na širokoúhlé. Dnem 14. června byl přerušen provoz a zahájena přestavba. K znovuotevření kina upraveného na širokoúhlé promítání systémem CinemaScope došlo ve čtvrtek 21. listopadu 1957 v 19 hodin představením francouzsko-italského filmu s Gérardem Philipem Nejlepší část.
  Po událostech v srpnu 1968, v září onoho roku, bylo kino opět přejmenováno, byl mu vrácen název Scala. Ten ovšem trval pouze málo přes jeden rok. S nástupem tzv. normalizace bylo v říjnu 1969 opět navráceno pojmenování Moskva.
  Dnem 18. ledna 1971 byl provoz kina zastaven a zahájena byla generální oprava jak stavební, tak všeho zařízení. Přestavba na panoramatické 70mm kino byla provedena dle návrhu Ing. arch. Jaroslava Šmídka.
  Kino bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti představitelů městské organizace KSČ, Národního výboru města Brna a složek Národní fronty promítáním sovětského filmu Sibiřanka.

  V 80. letech bylo kino Moskva prémiovým kinem a řadilo se mezi nejmodernější v Brně. Kino se dočkalo ozvučení ve formátu Dolby Stereo SR.

  Po listopadu 1989 bylo kinu vráceno dřívější jméno Scala. Po otevření multikin však začal být provoz kina ztrátový, a tak kino 22. prosince 2011 dopoledním promítáním pro školy ukončilo provoz coby městské kino a hledal se pro ně nový provozovatel.

  Provoz kina obnovila v roce 2013 Masarykova univerzita ve spolupráci se společností Aeropolis, která zajišťuje celoroční program filmové produkce.
  Do Scaly se tak 14. října 2013 po téměř dvou letech vrátili diváci, kteří se mohou těšit na zajímavou uměleckou tvorbu – a to nikoliv pouze filmovou.
  Masarykova univerzita, jež si Scalu po jejím uzavření od města pronajala, ji využívá pro své odborné aktivity.

  ZMĚNY NÁZVU:
  1928–1935 Bio Dopz
  1935–1948 Scala
  1948–1968 Moskva
  1968–1969 Scala
  1969–1991 Moskva
  1991–? Scala

  PŘECHODNÁ UZAVŘENÍ KINA:
  1931–1932 stavební úpravy
  15. 4. 1945 – 9. 5. 1945 válečné události
  14. 6. 1957 – 21. 11. 1957 stavební úpravy (film Nejlepší část)
  1962–1965 rekonstrukce interiéru
  18. 1. 1971 – 22. 11. 1973 přestavba na panoramatické kino (film Sibiřanka).


  vznik

  1929


  stavební vývoj

  stavební úpravy:
  - 1931–1932 úprava hlediště, zvýšen počet míst na 1006 (přízemí 702, balkon 304), poté ještě na 1012 (přízemí 700, balkon 312), zřízen kuřácký salonek, změna foyeru na čekárnu
  - 1957 úpravy pro provoz širokoúhlého promítání, odstranění bočních balkonů, výměna sedadel, přemístění promítárny aj.
  - 1962–1965 rekonstrukce interiéru (projekt arch. Lubor Lacina, sochařská výzdoba akademičtí sochaři Sylva Lacinová a Jiří Marek)
  - 1971–1973 přestavba na panoramatické 70mm kino (projekt Ing. arch. Jaroslav Šmídek) a generální oprava interiéru i zařízení, výměna sedadel a snížení jejich počtu na 473 (přízemí 328, balkon 145)
  městská část

  významné osoby

  Lubor Lacina
  autor rekonstrukce interiéru kina (1962–1965) Sylva Lacinová-Jílková
  spoluautorka sochařské výzdoby kina (1962–1965) Jiří Marek
  spoluautor sochařské výzdoby kina (1962–1965)


  objekty

  události

  16. 11. 2019
  Festival 30 let svobody 12. 3. 2019
  Slavnostní předpremiéra filmu Skleněný pokoj 17. 11. 2014
  Výstava Leoš Janáček na plakátech ze sbírek Moravské galerie v Brně 14. 10. 2013
  Otevření kina Scala jako univerzitního kina Masarykovy univerzity v Brně 22. 12. 2011
  Ukončen provoz kina Scala
  další události (8)...


  související odkazy

  MJ, Fl, mát


Aktualizováno: 17. 12. 2018