Internetová encyklopedie dějin Brna

Veveří 95/331, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně


 • historický název

  Česká vysoká škola technická

 • ulice

  Veveří 95/331


 • území

  Brno-Veveří


 • stavební vývoj

  Česká vysoká škola technická v Brně byla založena 19. září 1899. Vzápětí byly díky Antonínu Tebichovi pro školní novostavbu získány vhodné pozemky.
  Zpracování stavebního programu bylo svěřeno jednomu z pedagogů, absolventovi pražské techniky a pozdějšímu brněnskému rektorovi Michalu Ursínymu až v roce 1906. Jeho návrh byl nakonec z úsporných důvodů redukován na tři pavilony (hlavní, pavilon stavebního inženýrství a pavilon strojního inženýrství).
  Realizace byla zadána pražskému staviteli Václavu Nekvasilovi, který postupoval podle společného projektu Michala UrsínyhoJosefa Bertla, rovněž absolventa pražské techniky, poté vedoucího Nekvasilovy stavební kanceláře a konečně profesora a pozdějšího děkana i rektora brněnské techniky. Detailní výkresy zpracoval ve Vídni Karel Douda. Novostavba byla slavnostně otevřena 25. června 1911.

  Objekty techniky jsou sdruženy kolem čestného nádvoří. Hlavní dvoupatrový pavilon má průčelí členěné třemi rizality (2+3+1+3+1+3+2). Jak celková kompozice, tak architektonické tvarosloví a bohatá sochařská výzdoba mu vtiskly podobu barokního zámku, což se projevuje i v interiérech - v monumentální vstupní hale, trojramenném schodišti a dvoupodlažní aule.
  V letech 1914–1917 uzavřel zadní část areálu pavilon chemického inženýrství, postavený podle návrhu Karla Hugo Kepky (Žižkova 17). Také zde se uplatnilo schéma trojkřídlé palácové stavby svírající čestné nádvoří, inspirované ovšem už ne vrcholným, ale pozdním tereziánským barokem.
  V letech 1925–1928 byla mezi předválečné objekty vestavěna budova strojního pavilonu od Vladimíra Fischera.
  Rekonstrukce a dostavba areálu z let 2000–2002 je dílem brněnského ateliéru HEXAPLAN (Josef Pálka - Martin Pálka - Ivo Švábenský).

  Ve 20. a ve 30. letech 20. století bylo v blízkosti české techniky několikrát plánováno velkoryse rozvržené, ale nikdy neuskutečněné Akademické náměstí s budovami rektorátu, (jediné realizované) právnické a filozofické fakulty Masarykovy univerzity, univerzitní knihovny a Nejvyššího soudu, ev. konzervatoře.
  Areál techniky měl na počátku 30. let zároveň navázat na zamýšlený soubor budov lékařské a přírodovědecké fakulty, klinické nemocnice a společných teoretických ústavů Masarykovy univerzity na Kraví Hoře.


 • obrazy

  img16016.jpg img16017.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Veveří - krytý přechod mezi budovami
  Veveří 95/331 Veveří - VUT - lávka pro pěší
  Veveří 95/331 Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
  Žižkova 17/511


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Josef Bertl
  spoluautor projektu Vladimír Fischer
  autor projektu budovy strojního pavilonu postavené v letech Karel Hugo Kepka
  autor projektu pavilonu chemického inženýrství Michal Ursíny
  autor původního a později částečně zredukovaného projektu


 • objekty

  nacistická perzekuce
  pamětní deska: Veveří 95/03


 • události

  30. 11. 1935
  Odhalení portrétního reliéfu Antonína Rezka 6. 12. 1930
  Oslava desetiletí činnosti Mensy akademické v Brně
  místo konání oslavy
  25. 6. 1911
  Slavnostní otevření nové budovy české techniky


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 17. 09. 2013

Veveří 95 - Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně (fotografie z 1. poloviny 20. století). Foto od Jaroslava Boučka uloženo v Archivu VUT v Brně.