Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež


  historický název

  vila rodiny Schaffgotschů


  ulice

  Kociánka 1a/2983


  charakteristika

  Kociánka je dnes Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež nejen v Brně. Má kapacitu 450 svěřenců a je v současné době moderním zařízením pro denní, týdenní i celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným a lehčím mentálním postižením.
  Má svou mateřskou, základní i střední školu a spolupracuje i s vysokými školami v Brně, takže může poskytovat mladým lidem i ucelené vzdělání.


  území

  Brno-Královo Pole


  zajímavosti

  První popud k založení tohoto ústavu dala Dr. Alice Masaryková a v roce 1919 byl k tomuto účelu vybrán bývalý zámeček rodiny Schaffgotschů s parkem. Ten poté přešel do majetku Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků na Moravě.


  poznámka

  Budova zámečku, ve kterém škola i ústav sídlí, patřila poté brněnskému měšťanu Kotzianovi, proto se celému objektu začalo říkat Kociánka.
  Od roku 1919 získal objekt Zemský spolek pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě. Ten v objektu začal pečovat o tělesně postižené děti a statutem z roku 1921 v něm založil i ono dnešní školství.
  Prvním ředitelem ústavu byl Jan Chlup (1889–1968), pedagog.
  S ním spolupracovali prof. JUDr. Dobroslav Krejčí (1869–1936), statistik a rektor MU v Brně v letech 1934–1936; prof. PhDr. Otakar Chlup (1875–1965) a prof. MUDr. Bedřich Frejka (1890–1872), ortoped.


  stavební vývoj

  Budova je situována do svažitého terénu nad horizontem Brna a je řešena tak, aby se co nejvíce uplatnil panoramatický pohled na město. Objekt je přístupný ze vstupní haly v horním podlaží a je členěn na pracovní a obytnou část. V celém areálu i v interiéru budovy byly zrušeni veškeré architektonické bariéry.

  Realizace: 2001–2004.
  Investor: soukromá osoba.
  Projekt: Zdeněk Makovský - Daniel Makovský.  městská část

  významné osoby

  Bedřich Frejka
  spolupráce s prvním ředitelem Kociánky (Janem Chlupem) Jan Chlup
  první ředitel Otokar Chlup
  spolupráce s prvním ředitelem Kociánky Janem Chlupem Dobroslav Krejčí
  spolupráce s prvním ředitelem Kociánky (Janem Chlupem)


  objekty

  J. Chlup
  busta: Drobného 51/01 A. Kačer
  pamětní deska: Kociánka 2-6/01 J. Chlup
  pomník: Kociánka 2-6/02 padlí rudoarmějci
  pomník: Kociánka 2-6/03 J. Tomeček
  busta: Kociánka 2-6/04
  další objekty (3)...


  Lk


Aktualizováno: 06. 05. 2021