oběti 1. světové války


Komenského náměstí 4/02

členové církve evangelické augsburského vyznání, kteří padli v první světové válce


katastr

Brno-město


místo

uvnitř hlavní lodi kostela J. A. Komenského vlevo


umístění

16. 4. 1922


autor

Eugen Fleischhacker


popis

obdélná deska na šířku, o rozměrech cca 3 x 2,5 m; písmo ryté, černě barvené, začáteční písmeno příjmení a velká písmena v obecném textu mají barvu červenou; v pravé dolní části uvedena signace autora


poznámka

Pamětní deska byla umístěna v Červeném kostele do konce 2. světové války. V době nacismu byl v její blízkosti pověšen hákový kříž.
Po válce a vystěhování obyvatel německé národnosti z Brna převzal kostel sbor ČCE a deska byla překryta neutrální malbou tak, aby nepoutala pozornost a nebylo možné přečíst její text.
Zrestaurována a znovu odhalena byla z rozhodnutí staršovstva ČCE v roce 2011.
(Za poskytnuté informace i možnost nafotografování této desky děkujeme sborové sestře paní Haně Melicharové a panu faráři Jiřímu Gruberovi.)


text

1914 + 1918  //
Nimmer vergessen seid Ihr:  //
Bartelmus Rudolf, Bernhardt Othmar, Brackel Willy von, Brackel Hermann von, //
Braun Julius, Dedic Hans, Degner Fritz, Dworzak Albin, Ehrlich Friedrich, //
Engelhardt Karl Ritter von, Etzler Alfred, Filippi Franz, Filla Hubert, Hawlik Philipp, //
Heinze Arno, Jannig Josef, Kallab Viktor, Kallab Fritz, Kopp Erwin, Kohle Viktor, //
Kämpfe Alfred, Kormann Adolf, Kralik Richard, Kratochwil Arthur, Kube Alfred, //
Kurz Franz, Kupetz Robert, Kühberger Richard, Lammel Erich, Maar Franz, //
Mühlinghaus Alfred, Nebehosteny Josef, Nekuda Moritz, Orgonyi Hans, //
Palleta Friedrich, Reinelt Franz, Reinhardt Karl, Reiss Hans, Remenovsky Robert, //
Rohrer Rudolf Ritter von, Rusch Viktor, Rzehak Gustav, Schilder Bernhard, //
Schmidl Kurt, Schneider Arthur, Schneider Karl, Schuldes Rudolf, Schüler Fritz, //
Stikarowsky Wigbert, Svoboda Eberhard, Teuchmann Franz, Theimer Franz, //
Trogmayer Franz, Turek Edwin, Weiss Leopold, Ženaty Adolf, Klebek Wilh. //
Brodmerkel Hermann //
Die Ihr für Volk und Vaterland das Leben liesset , //
denn  //
„ Die Liebe höret nimmer auf.“  //ulice

městská část

události

16. 4. 1922
Odhalení pamětní desky padlých v první světové válce


stavby

Kostel Jana Amose Komenského
Komenského náměstí 4


související odkazy


prameny, literatura

JisAktualizováno: 16. 06. 2020