Wehrmann


Dominikánské náměstí 1/10

socha „Wehrmanna“, vojáka se štítem v barvách města Brna


katastr

Brno-město


místo

ve vstupním prostoru Nové radnice u schodiště k dnešní sňatkové síni


existence

pomník již neexistuje


umístění

1942


odstranění

1945


přemístění

z předchozího umístění (Moravské náměstí)


autor

popis

stojící voják na kamenném podstavci v plné zbroji se vzpřímeným mečem a štítem se znakem města Brna


poznámka

Dřevěná socha už v roce 1918, kdy byla odstraněna z náměstí Svobody (jehož byla součástí), měla být vrácena autorovi. Protože však Carl Wollek v té době už v Brně nežil, zřejmě socha zůstala v našem městě uložena neznámo kde.
Po okupaci Československa v březnu 1939 byla opravena a znovu odhalena na dnešním Moravském náměstí u kostela sv. Tomáše (1939–1941) a poté přemístěna v roce 1942 na Dominikánské náměstí do průjezdu Nové radnice. Definitivně byla odstraněna v roce 1945.objekty

Wehrmann
pomník: Moravské náměstí 0/14
(pomník přenesený z původního místa na náměstí Svobody)
Wehrmann
pomník: náměstí Svobody 0/03
(původní umístění pomníku)městská část

významné osoby

Carl Wollek
autor sochy


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


prameny, literatura

Menš, AlkaAktualizováno: 11. 04. 2020