Internetová encyklopedie dějin Brna

sochařská realizace: jezdecká socha markraběte Jošta

jezdecká socha markraběte Jošta


 • Moravské náměstí 0/11


 • jezdecká socha markraběte Jošta (má symbolizovat odvahu)


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  vedle kostela sv. Tomáše


 • umístění

  24. 10. 2015 (slavnostní odhalení 28. 10. 2015)


 • autor

  akademický sochař Jaroslav Róna

 • popis

  bronzová socha
  výška: od země k přilbici měří 6,5 metru, celková výška s kopím (které jezdec drží) 8 metrů
  (na rozdíl od většiny jiných jezdeckých soch tato socha nestojí na podstavci, ale přímo na zemi)


 • poznámka

  Tato socha zkompletovala stávající tři díla vyjadřující čtyři symboly Platónovy Ústavy umístěné na Moravském náměstí.
  Je tedy doplněním ke kašně s vodou znázorňující umírněnost, soše s krychlí představující spravedlnostmapě Brna z doby třicetileté války znamenající prozíravost.
  Ak. sochař Jaroslav Róna sochu Jošta tvořil tři roky. Považuje ji za své nejvýznamnější dílo. Nejsložitější podle něj bylo udržet hliněnou sochu v ideální teplotě a vlhkosti. Modeloval ji ve stodole, která se špatně vytápí, přes zimu tam bylo kolem sedmi stupňů. Socha vznikala ve dvou částech, protože v jednom kuse a v sedmimetrové výšce by ji nedokázal modelovat. Když sochu skládali dohromady, museli rozebrat střechu stodoly a zvenku jeřábem nasadit horní část těla na spodní část sochy.

  Ztvárnění markraběte Jošta na koni vyvolalo řadu diskusí. Hlavní vlastností Jošta totiž nebyla odvaha (jak ji má toto dílo symbolizovat), ale spíše diplomacie.
  Osud díla se ale poté stal skoro tak komplikovaným, jako byl Jošt sám. Komise nejprve vybrala návrh, jehož autorem byl dnes již zesnulý Marius Kotrba, který pro Moravské náměstí vytvořil už sochu Spravedlnosti. Jenže městu ani Brňanům se vítězný návrh nelíbil, tak v roce 2011 vypsali soutěž novou. A z 21 zaslaných modelů vybrali právě ztvárnění markraběte Jošta na koni od Jaroslava Róny.
  Ze strany tehdejšího vedení města několikrát zaznělo: „Chyba byla v zadání. Nemohli jsme se rozhodnout, jestli chceme Jošta, nebo odvahu. Proto je třeba se na sochu dívat s jistým nadhledem."
  Cena za dílo přesáhla 7 milionů korun.

  [Brňané sochu označují názvy: Žirafa, Don Quijote, trójský Kůň, atd.]


 • obrazy

  img18374.jpg img18375.jpg img18376.jpg img18377.jpg img18378.jpg img18379.jpg img18380.jpg img18381.jpg img18382.jpg img18383.jpg img18384.jpg img18385.jpg img18386.jpg img18387.jpg


 • objekty

  kašna (symbol umírněnosti)
  kašna: Moravské náměstí 0/08 socha Spravedlnosti
  sochařská realizace: Moravské náměstí 0/09 Model Brna z roku 1645
  model: Moravské náměstí 0/10


 • ulice

  Moravské náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • události

  28. 10. 2015
  Slavnostní odhalení jezdecké sochy markraběte Jošta 9. 10. 2009
  Výstava Jošt - markrabě moravský 1. 9. 2008
  Výstava Náměstí ovládne Spravedlnost


 • stavby

  Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
  Moravské náměstí


 • osoby na objektu


 • prameny, literatura


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 16. 12. 2016

Instalace jezdecké sochy markraběte Jošta na Moravském náměstí. Brněnský deník Rovnost/Lubomír Stehlík, 24. 10. 2015.