jezdecká socha markraběte Jošta


Moravské náměstí 0/11

jezdecká socha markraběte Jošta (má symbolizovat odvahu)


katastr

Brno-město


místo

umístění

24. 10. 2015 (slavnostní odhalení 28. 10. 2015)


autor

akademický sochař Jaroslav Róna


popis

bronzová socha
výška: od země k přilbici měří 6,5 metru, celková výška s kopím (které jezdec drží) 8 metrů
(na rozdíl od většiny jiných jezdeckých soch tato socha nestojí na podstavci, ale přímo na zemi)


poznámka

Tato socha zkompletovala stávající tři díla vyjadřující čtyři symboly Platónovy Ústavy umístěné na Moravském náměstí.
Je tedy doplněním ke kašně s vodou znázorňující umírněnost, soše s krychlí představující spravedlnost a mapě Brna z doby třicetileté války znamenající prozíravost.
Ak. sochař Jaroslav Róna sochu Jošta tvořil tři roky. Považuje ji za své nejvýznamnější dílo. Nejsložitější podle něj bylo udržet hliněnou sochu v ideální teplotě a vlhkosti. Modeloval ji ve stodole, která se špatně vytápí, přes zimu tam bylo kolem sedmi stupňů. Socha vznikala ve dvou částech, protože v jednom kuse a v sedmimetrové výšce by ji nedokázal modelovat. Když sochu skládali dohromady, museli rozebrat střechu stodoly a zvenku jeřábem nasadit horní část těla na spodní část sochy.

Ztvárnění markraběte Jošta na koni vyvolalo řadu diskusí. Hlavní vlastností Jošta totiž nebyla odvaha (jak ji má toto dílo symbolizovat), ale spíše diplomacie.
Osud díla se ale poté stal skoro tak komplikovaným, jako byl Jošt sám. Komise nejprve vybrala návrh, jehož autorem byl dnes již zesnulý Marius Kotrba, který pro Moravské náměstí vytvořil už sochu Spravedlnosti. Jenže městu ani Brňanům se vítězný návrh nelíbil, tak v roce 2011 vypsali soutěž novou. A z 21 zaslaných modelů vybrali právě ztvárnění markraběte Jošta na koni od Jaroslava Róny.
Ze strany tehdejšího vedení města několikrát zaznělo: „Chyba byla v zadání. Nemohli jsme se rozhodnout, jestli chceme Jošta, nebo odvahu. Proto je třeba se na sochu dívat s jistým nadhledem."
Cena za dílo přesáhla 7 milionů korun.

[Brňané sochu označují názvy: Žirafa, Don Quijote, trójský Kůň, atd.]


obrazy

objekty

kašna (symbol umírněnosti)
kašna: Moravské náměstí 0/08 socha Spravedlnosti
sochařská realizace: Moravské náměstí 0/09 Model Brna z roku 1645
model: Moravské náměstí 0/10městská část

události

28. 10. 2015
Slavnostní odhalení jezdecké sochy markraběte Jošta 9. 10. 2009
Výstava Jošt - markrabě moravský 1. 9. 2008
Výstava Náměstí ovládne Spravedlnostosoby na objektu


JisAktualizováno: 16. 12. 2016