S. Pellico


Špilberk 1 - chodba expozice /07

Silvio Pellico (1789–1854) - básník, dramatik, prozaik a novinář; příslušník karbonářského hnutí


katastr

Brno-město


místo

v expozici „Žalář národů" v přízemí severního křídla hradu


autor

Dino Soma


popis

Bronzová busta na kovové konstrukci, u jejíž paty je umístěna kartuše s nápisem „Silviu Pellicovi, duši mírné a líbezné, šlechetnému básníkovi, jenž se zaslíbil znovuvzkříšení vlasti a který v tomto těžkém vězení desetiletém se svatozáří dobroty a mučednictví urychloval osvobození italské. Saluzzo, jeho rodné město 4. II. 1925".


poznámka

Bustu věnovalo městu Brnu v roce 1925 Pellicovo rodné město Saluzzo u příležitosti otevření expozice Musea italských vlastenců na Špilberku (Museo dei patrioti italiani allo Spielberg), jíž se stala součástí. Tato expozice byla instalována v přízemí severního křídla hradu. Po druhé světové válce byla expozice zrušena a busta z místa odstraněna. Roku 1987 se vrátila do Brna jako dar Muzeu města Brna od Velvyslanectví Italské republiky v Praze.
Součástí busty byla bronzová kartuše. Ta byla po druhé světové válce spolu s bustou odstraněna. Znovuobjevena byla až v roce 2021 na Italském kulturním institutu (Instituto Italiano di Cultura) a poté byla přemístěna do expozice, jakožto součást busty.
V současnosti se busta společně s kartuší nacházejí v expozici „Žalář národů“ v severním křídle hradu.



ulice

městská část

události

20. 5. 2022
Intervence Pellico 200


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


osoby na objektu

PeDro



Aktualizováno: 03. 10. 2022