Viktor Ryšánek

* 25.12.1902 Brno – † 7.10.1946 Brno, Cejl


válka a odboj 1938–1945; účastník odboje; později spolupracovník gestapa


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, Bratislavská 53,
Brno-Židenice, Dobrovského 92,
Brno-Husovice, V lozíbkách 69


zaměstnání

rotmistr (doloženo v roce 1931),
úředník Zemského úřadu v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 místo posledního odpočinku (ostatky uloženy do šachtového hrobu 8. 11. 1946)


poznámky

Jako délesloužící z první republiky byl zapojen na počátku okupace do Obrany národa. Gestapem zatčen 10. 12. 1939.
Po zatčení vypovídal jednak o řídících složkách Obrany národa v Brně, jednak o svých spolupracovnících v Brně-Židenicích. Začal spolupracovat s gestapem, od 13. 1. 1940 byl brněnským gestapem použit jako jeden z prvních konfidentů vůči Obraně národa. Vytvořil na Moravě tzv. volavčí síť, která předstírala odbojovou činnost, ve skutečnosti pracovala pro gestapo. V roce 1942 sehrála volavčí síť hlavní roli při likvidaci desantu ZINC (velitel Oldřich Pechal), od roku 1943 se neúspěšně pokoušela narušit odbojovou síť pozdější Rady tří.
V roce 1944 Ryšánek působil jako konfident na Slovensku a v Čechách. V květnu 1944 byly jeho aktivity odhaleny Josefem Robotkou. Po válce zatčen v roce 1945 a popraven.osoby

František Nedbálek
V. Ryšánek vybudoval volavčí síť gestapa, jejíž obětí se stal i Fr. Nedbálek Karel Paprskář
spolupráce ve volavčí síti gestapa Oldřich Pechal
Ryšánkova volavčí síť se podílela na Pechalově zatčení Josef Robotka
Robotka v květnu 1944 odhalil Ryšánkovy aktivity konfidenta


partneři

Růžena Ryšánková (Feuereisová, rozloučená Trávníčková)
sňatek: 21. 5. 1931, Brno (Městská rada), manželství bylo prohlášeno krajským soudem civilním v Brně 4. 5. 1946 za rozloučenéulice

Bratislavská
rodný dům (tehdy Josefov) Dobrovského
bydliště doložené v roce 1931 (dnes Gajdošova) V lozíbkách
bydliště (doloženo v úmrtním protokolu, dnes Lozíbky)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kopin, Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2019