Prof. PhDr. Pavel Fraenkl

* 20.5.1904 Hradec Králové – † 5.11.1985 Oslo (Norsko)


literární historik, kritik a divadelní referent


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1940 emigroval do Norska, kde se po návratu z Osvětimi roku 1945 usadil a působil jako vedoucí Institutu divadelní vědy na univerzitě v Oslo


bydliště

Brno:
- Gomperzova 4 (1930–1932)
- Karla Wawry 25 (1932–1935)
- Březinova 15 (1935–1939),
Oslo (Norsko)


vzdělání

gymnázium v Hradci Králové (18. 6. 1923 maturita),
1923/1924 –16. 12. 1927 FF UK - hlavní rig. ze slovanské filologie a dějin moderních literatur, vedlejší rig. z filozofie


dílo

- Boje o volnost kritického projevu a nové pojetí světovosti v letech devadesátých (dizertační práce).
- Mácha a Březina: dvě kapitoly ze studie o Karlu Hynkovi Máchovi. Brno 1936.
- O Karlu Jílkovi. In: Kolo, 7, 1936, č. 5, s. 7–10.
- Živý Vrchlický: (psáno na okraj „Výboru z básní Jaroslava Vrchlického“ pořízeného Arne Novákem). Brno 1937.


zaměstnání

1930–1939 Zemská a univerzitní knihovna v Brně (koncipista archivní a knihovní služby, od roku 1937 komisař archivní a knihovní služby),
od roku 1946 zaměstnancem Univerzity v Oslo (docentem se stal v roce 1965, v roce 1974 získal profesuru v oboru Divadelní věda)


odborné a zájmové organizace

divadelní referent Národního Osvobození


prameny, literatura


ulice

Karla Wawry
bydliště v roce 1933 (dnes Havlíčkova)


Menš, Kal


Aktualizováno: 15. 05. 2020