Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Fraenkl

  Prof. PhDr. Pavel Fraenkl


  • * 20.5.1904 Hradec Králové – † 5.11.1985 Oslo (Norsko)


  • literární historik, kritik a divadelní referent


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1940 emigroval do Norska, kde se po návratu z Osvětimi roku 1945 usadil a působil jako vedoucí Institutu divadelní vědy na univerzitě v Oslo


  • bydliště

   Brno:
   - Gomperzova 4 (1930–1932)
   - Karla Wawry 25 (1932–1935)
   - Březinova 15 (1935–1939),
   Oslo (Norsko)


  • vzdělání

   gymnázium v Hradci Králové (18. 6. 1923 maturita),
   1923/1924 –16. 12. 1927 FF UK - hlavní rig. ze slovanské filologie a dějin moderních literatur, vedlejší rig. z filozofie


  • dílo

   - Boje o volnost kritického projevu a nové pojetí světovosti v letech devadesátých (dizertační práce).
   - Mácha a Březina: dvě kapitoly ze studie o Karlu Hynkovi Máchovi. Brno 1936.
   - O Karlu Jílkovi. In: Kolo, 7, 1936, č. 5, s. 7–10.
   - Živý Vrchlický: (psáno na okraj „Výboru z básní Jaroslava Vrchlického“ pořízeného Arne Novákem). Brno 1937.


  • zaměstnání

   1930–1939 Zemská a univerzitní knihovna v Brně (koncipista archivní a knihovní služby, od roku 1937 komisař archivní a knihovní služby),
   od roku 1946 zaměstnancem Univerzity v Oslo (docentem se stal v roce 1965, v roce 1974 získal profesuru v oboru Divadelní věda)

  • odborné a zájmové organizace

   divadelní referent Národního Osvobození


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Otto Fraenkl
   Berta Fraenklová


  • ulice

   Karla Wawry
   bydliště v roce 1933 (dnes Havlíčkova)


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 15. 05. 2020