Jan Valerián Vaněk

* 13.1.1891 Třebíč – † 22.8.1962 Praha


bytový architekt


národnost

česká


bydliště

Třebíč (1891–1921),
Brno (1921–1932),
Praha (1932–1962)


vzdělání

1905–1909 C. k. Odborná škola průmyslová pro zpracování dřeva v Chrudimi,
1909 praxe u nábytkářských firem v Německu (Mnichov, Stuttgart, Heilbronn),
1937 studijní pobyt na Světové výstavě v Paříži udělený Presidiem Obchodní a průmyslové komory


vyznamenání a pocty

Řád práce 1956


dílo

zobrazit


zaměstnání

1911–1921 převzetí a přejmenování rodinné firmy na Ateliér pro umělecko-průmyslové práce nábytkové a dekorační Jan Vaněk Třebíč,
1921 akciová společnost Karel Slavíček tovární, nábytkové a stavební truhlářství v Brně - vrchní ředitel a člen správní rady,
1923–1925 Spojené UP závody, akciová společnost v Brně - vrchní ředitel,
1925–1933 Bytová společnost s.r.o. Brno (přejmenovaná od roku 1927 na Standard bytová společnost s.r.o. Brno - S.B.S.) - společník a výkonný ředitel,
1934 Poradna moderního bydlení a Dílna pro dům a zahradu v Praze,
1939–1945 Škola umění ve Zlíně - externí profesor,
1945 Ústředí lidové a umělecké výroby a uskupení Krásná jizba - člen předsednictva pověřen vedením obchodní sítě; vydavatelství Družstevní práce - člen správní rady,
1948–1953 Československé dřevozpracující podniky - generální ředitel,
1954 Dřevařský vývoj - ředitel; Vědeckotechnická rada dřevozpracujícího průmyslu při Ministerstvu spotřebního průmyslu - předseda,
1959 Ústřední výtvarná rada při Ministerstvu spotřebního průmyslu - předseda


politická orientace

levicová - od roku 1931 člen KSČ a od roku 1950 člen UV KSČ


odborné a zájmové organizace

1913 Spolek absolventů C. k. Odborné školy průmyslové pro zpracování dřeva v Chrudimi,
1922 Družstevní práce - zakládající člen družstva,
1923 Svaz československého díla - Ústředí uměleckého průmyslu v republice Československé - člen výboru,
1925 česká sekce na Mezinárodní výstavě dekorativních umění a moderního průmyslu v Paříži - člen poroty,
1925 Klub architektů, pobočka Brno,
1927 obchodní síť a uskupení Krásná jizba v rámci družstva Družstevní práce,
1928 užší ústřední Výstavního výboru a porota SČSD Výstavy soudobé kultury v Československu na Zemském výstavišti v Brně,
1928 brněnský odbor SČSD - předseda,
1929 Ústředí brněnských výstavních podniků - místopředseda pro rok 1929 a člen II. a IV. pracovního výboru Výstavy Moderního obchodu na Zemském výstavišti v Brně,
1930 architektonická sekce Levé fronty,
1933 ústřední výbor Svazu socialistických architektů,
1934 Blok architektonických pokrokových spolků - místopředseda,
1937 pracovní výbor výstav Prostřený stůl a Vánoce pořádaných UMP Praha a Ženskou národní radou a Poradnou moderního bydlení v Praze,
1939 výstavní projekt Sto let české fotografie v UMP Praha - člen výboru,
1942 výstava Kultura bydlení, výroba a umělecké řemeslo ve Zlíně - člen organizačního výboru,
1946 Sbor péče o výtvarný dorost při Ministerstvu průmyslu,
1947 redakční kruh SČD a Zemské rady osvětové "Věci a lidé",
1947 čestný výbor výstavy Nové bytové kultury v Československu uspořádané v Domě umění v Brně, člen a předseda subkomise pro standardizaci nábytku
1948 Unie architektů ČSR - spoluzakládající člen,
1948 Svaz československých výtvarných umělců,
1949 Textilní skupina Bloku uměleckého průmyslu - zakládající člen,
1960 redakční rada časopisu Domov,
1962 československá sekce jury schvalující exponáty pro Mezinárodní výstavu současné keramiky v Praze - předseda


obrazy


osoby

Petr Dillinger
prezentoval svá díla v galerii Vaněk, jejíž vznik J. Vaněk inicioval Jan Kotěra
spolupracovník Jaroslav Král
prezentoval svá díla v galerii Vaněk, jejíž vznik J. Vaněk inicioval Jiří Kroha
zaštiťoval výstavu stavebních projektů svých žáků v galerii Vaněk, jejíž vznik J. Vaněk inicioval Adolf Loos
spolupracovník
další osoby (6)...


partneři

Emanuela Vaňková (Wolfová)
sňatek: 11. 2. 1918

stavby

Vila Tugendhat
Černopolní 45/620
podílel se na jeho vnitřním vybavení
Avion
Česká 20/150
podílel se na jeho vnitřním vybavení


události

2. 4. 1921
Vznik U. P. závodů a.s., Brno
spoluzakladatel U. P. závodů a.s., Brno


Studentský záznam


Aktualizováno: 17. 01. 2023