Encyklopedie dějin města Brna

Bruno Johann Bauer

  Bruno Johann Bauer


  • * 11.9.1843 Brno – † 12.12.1924 Brno


  • voják, průmyslník v cukrovarnictví, statkář
   dítě osobnosti: Theodor Johann/Johann Nepomuk Theodor Bauer


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Předklášteří u Tišnova,
   Jehnice u Brna (dnes Brno-Jehnice),
   Tišnov,
   Brno, třída Kpt. Jaroše 15


  • vzdělání

   vojenská akademie

  • vyznamenání a pocty

   nositel Mariánského kříže řádu Německých rytířů


  • zaměstnání

   statkář


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 12, hrob č. 1-5 (náhrobek rodiny Bauerovy - s bílou mramorovou postavou dívky-anděla se skříženými pažemi, 30. léta 29. století. Navrhl sochař Václav Hynek Mach a zhotovil Antonín Tomola)


  • poznámky

   Absolvoval vojenskou akademii, poté vstoupil do armády a sloužil u 8. husarského regimentu, kde dosáhl hodnosti nadporučíka.
   Po odchodu z armády se podílel na průmyslových a komerčních podnicích svého otce Theodora. V roce 1884 byl uváděn jako majitel cukrovarů v Králově Poli a v Tišnově pod firmou otce („Firma Theodor Bauer“). V roce 1890 působil jako prezident správní rady akciové společnosti cukrovaru v Tišnově („Zuckerfabriks-Actiengesellschaft vorm. Th. Bauer“) a Modřicích (Actiengesellschaft der k. k. priv. Mödritzer Zuckerfabrik in Brünn) a stanul také v čele brněnské velkoobchodní firmy „Theodor Bauer“.
   Dne 15. února 1882 se oženil v kostele sv. Petra a Pavla v Brně s Adélou Marií Annou, dcerou podnikatele Theodora Offermanna. Když jeho tchán celkem nečekaně zemřel, podle testamentu získala dcera Adele von Bauer statek Jehnice se svobodným dvorem Mokrá Hora, včetně pivovaru, s podmínkou, že její díl se dělí na polovinu mezi ni a jejího nezletilého syna Bruna von Bauer. Po dosažení plnoletosti syna matce zůstanou z její části doživotní požitky. V roce 1893 byly polnosti jehnického statku propachtovány tišnovskému cukrovaru (Zuckerfabriks-Actiengesellschaft vorm. Th. Bauer). V čele správní rady ve funkci prezidenta stál Bruno von Bauer v Tišnově.

   Theodor Bruno Bauer žil s manželkou a synem v Brně a v Předklášteří, ale od roku 1893 bydlel trvale v Tišnově. V jehnickém zámku zřejmě pobývali s rodinou zejména v letních měsících, na zimu panstvo odjíždělo do Vídně. Zdá se tedy, že manželé Bauerovi si správu majetku rozdělili tak, že o statek se starala Adéle von Bauer v zastoupení nezletilého syna, a Theodor Bruno Bauer pečoval o průmyslové podnikání své rodiny.
   Od roku 1899 postupně ustupoval ze svého podnikání, s manželkou pobývali u syna v Jehnicích. Antonín Galla pro nás zaznamenal ve svých pamětech rozhovor se svou babičkou: „Ten mladé pan Bór (Bauer –Menš), babičko, jezdí na koňu. Jeho tatínek a maminka só staří a kolikrát chodijó kolem našeho hóvoza na špacír do lesa.“
   Theodor Bruno Bauer ke konci života bydlel v Brně na třídě Legionářů číslo 15 a zemřel po delším utrpení dne 12. prosince 1924.
   Pohřeb se konal 15. prosince odpoledne z kostela sv. Tomáše a po něm byl zemřelý uložen do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně, skup. 12, hrob č. 1-5


  • prameny, literatura

   zobrazit "Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin"
   "Mährens Männer der Gegenwart. Biographisches Lexikon. "
   "Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století"
   "U nás na Horce"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"
   "Lexikon bedeutender Brünner Deutscher 1800–2000"


  • osoby

   Václav Hynek Mach
   autor náhrobku na pomníku B. J. Bauera


  • partneři

   Adéla Marie Anna Bauer (von Offermann)
   sňatek: 15. 2. 1882, Brno (na dómě)


  • děti

   Bruno Theodor Eduard Bauer


  • rodiče

   Theodor Johann/Johann Nepomuk Theodor Bauer
   Caroline Bauerová (Kuliková (Koliková))


  • sourozenci

   Otto Josef Bauer
   Theodor Josef (jun.) Bauer
   Emilie Klara Karolina Urbanová (Bauerová)
   Karolina Viktorie Marie Bauerová


  • ulice

   třída Kpt. Jaroše
   bydliště (tehdy Legionářská)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, Menš, Jord


Aktualizováno: 22. 02. 2018