Bruno Johann Bauer

* 11.9.1843 Brno – † 12.12.1924 Brno


voják, průmyslník v cukrovarnictví, statkář
dítě osobnosti: Theodor Johann/Johann Nepomuk Theodor Bauer


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Předklášteří u Tišnova,
Jehnice u Brna (dnes Brno-Jehnice),
Tišnov,
Brno, třída Kpt. Jaroše 15


vzdělání

vojenská akademie


vyznamenání a pocty

nositel Mariánského kříže řádu Německých rytířů


zaměstnání

statkář


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 12, hrob č. 1-5 (náhrobek rodiny Bauerovy - s bílou mramorovou postavou dívky - anděla se skříženými pažemi, 30. léta 20. století navrhl sochař Václav Hynek Mach a zhotovil Antonín Tomola)


poznámky

Absolvoval vojenskou akademii, poté vstoupil do armády a sloužil u 8. husarského regimentu, kde dosáhl hodnosti nadporučíka.
Po odchodu z armády se podílel na průmyslových a komerčních podnicích svého otce Theodora. V roce 1884 byl uváděn jako majitel cukrovarů v Králově Poli a v Tišnově pod firmou otce („Firma Theodor Bauer“). V roce 1890 působil jako prezident správní rady akciové společnosti cukrovaru v Tišnově („Zuckerfabriks-Actiengesellschaft vorm. Th. Bauer“) a Modřicích (Actiengesellschaft der k. k. priv. Mödritzer Zuckerfabrik in Brünn) a stanul také v čele brněnské velkoobchodní firmy „Theodor Bauer“.
Dne 15. února 1882 se oženil v kostele sv. Petra a Pavla v Brně s Adélou Marií Annou, dcerou podnikatele Theodora Offermanna. Když jeho tchán celkem nečekaně zemřel, podle testamentu získala dcera Adele von Bauer statek Jehnice se svobodným dvorem Mokrá Hora, včetně pivovaru, s podmínkou, že její díl se dělí na polovinu mezi ni a jejího nezletilého syna Bruna von Bauer. Po dosažení plnoletosti syna matce zůstanou z její části doživotní požitky. V roce 1893 byly polnosti jehnického statku propachtovány tišnovskému cukrovaru (Zuckerfabriks-Actiengesellschaft vorm. Th. Bauer). V čele správní rady ve funkci prezidenta stál Bruno von Bauer v Tišnově.

Theodor Bruno Bauer žil s manželkou a synem v Brně a v Předklášteří, ale od roku 1893 bydlel trvale v Tišnově. V jehnickém zámku zřejmě pobývali s rodinou zejména v letních měsících, na zimu panstvo odjíždělo do Vídně. Zdá se tedy, že manželé Bauerovi si správu majetku rozdělili tak, že o statek se starala Adéle von Bauer v zastoupení nezletilého syna, a Theodor Bruno Bauer pečoval o průmyslové podnikání své rodiny.
Od roku 1899 postupně ustupoval ze svého podnikání, s manželkou pobývali u syna v Jehnicích. Antonín Galla pro nás zaznamenal ve svých pamětech rozhovor se svou babičkou: „Ten mladé pan Bór (Bauer –Menš), babičko, jezdí na koňu. Jeho tatínek a maminka só staří a kolikrát chodijó kolem našeho hóvoza na špacír do lesa.“
Theodor Bruno Bauer ke konci života bydlel v Brně na třídě Legionářů číslo 15 a zemřel po delším utrpení dne 12. prosince 1924.
Pohřeb se konal 15. prosince odpoledne z kostela sv. Tomáše a po něm byl zemřelý uložen do rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně, skup. 12, hrob č. 1–5.osoby

Václav Hynek Mach
autor náhrobku na pomníku B. J. Bauera


partneři

Adele Marie Anna Bauer (von Offermann)
sňatek: 15. 2. 1882, Brno (na dómě)

ulice

třída Kpt. Jaroše
bydliště (tehdy Legionářská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, Menš, Jord


Aktualizováno: 25. 10. 2019