Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Drbola

  P. Václav Drbola


  • * 16.10.1912 Starovičky, okr. Břeclav – † 3.8.1951 Jihlava


  • římskokatolický kněz; protikomunistický odboj; oběť perzekuce po roce 1948 (proces související s případem Babice – „skupina Bula a spol.“ v roce 1951 v Třebíči)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 2011 bylo zahájeno beatifikační řízení připojením k řízení Jana Buly (jeho beatifikační řízení bylo zahájeno v roce 2004).

  • příčina úmrtí

   popraven


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Hustopečích,
   studium teologie v brněnském kněžském alumnátu,
   5. 7. 1938 vysvěcen v Brně na kněze biskupem Josefem Kupkou

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí komunistické totality na Václavském náměstí v Třebíči, dále na pomníku „Smírčí kameny“ v Jihlavě, Tyršova ulice


  • zaměstnání

   v letech 1938–1951 v kněžské službě ve Slavkově u Brna, Čučicích, Bučovicích a Babicích u Lesonic

  • odborné a zájmové organizace

   v Bučovicích aktivně působil v místních spolcích a v Československé straně lidové,
   ve spolkovém domě se soustřeďovala činnost členů Spolku katolických tovaryšů a Orla, Václav Drbola vedl oba uvedené spolky a kromě divadelních her připravoval například také oslavu kněžského jubilea bučovického děkana Františka Raška, jíž se účastnil i brněnský biskup Karel Skoupý,
   k Drbolovým zájmům patřilo také výtvarné umění, věnoval se sbírání obrazů


  • poznámky

   Dne 14. července 1951 nezákonně odsouzen k smrti ve spojitosti s tzv. babickým případem.
   Podle dobové právní kvalifikace popraven pro velezradu, návod k vraždě, §§ 78/1c, 2a, 3d; 7/1; 216/1 zákona číslo 86/1950 Sb. (tr. z.). V letech 1990–1997 rehabilitován.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Bula
   spolubratr v kněžské službě, spolu s P. Václavem Drbolou odsouzeni v roce 1951 k smrti v inscenovaných soudních procesech a posléze popraveni Josef Kupka
   biskup, který P. Václava Drbolu vysvětil


  • osoba na objektech

   popravení účastníci III. odboje
   pomník: Jihlavská 1/01


  • události

   27. 4. 1968
   Manifestační zemský sjezd moravskoslezský K 231 v Brně
   kněz, oběť komunistické perzekuce


  • autor

   Menš, Ma


Aktualizováno: 03. 01. 2017