P. Václav Drbola

* 16.10.1912 Starovičky (okres Břeclav) – † 3.8.1951 Jihlava


římskokatolický kněz; protikomunistický odboj; oběť perzekuce po roce 1948 (proces související s případem Babice – „skupina Bula a spol.“ v roce 1951 v Třebíči)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 2011 bylo zahájeno beatifikační řízení připojením k řízení Jana Buly (jeho beatifikační řízení bylo zahájeno v roce 2004)


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Starovičky čp. 98 (rodný dům),
Babice čp. 2 (fara, odkud odveden při zatčení)


vzdělání

reálné gymnázium v Hustopečích,
studium teologie v brněnském kněžském alumnátu,
5. 7. 1938 vysvěcen v Brně na kněze biskupem Josefem Kupkou


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí komunistické totality na Václavském náměstí v Třebíči, dále na pomníku „Smírčí kameny“ v Jihlavě, Tyršova ulice, na pamětní desce u kostela ve Starovičkách


zaměstnání

v letech 1938–1951 v kněžské službě ve Slavkově u Brna, Čučicích, Bučovicích a Babicích u Lesonic


odborné a zájmové organizace

v Bučovicích aktivně působil v místních spolcích a v Československé straně lidové,
ve spolkovém domě se soustřeďovala činnost členů Spolku katolických tovaryšů a Orla, Václav Drbola vedl oba uvedené spolky a kromě divadelních her připravoval například také oslavu kněžského jubilea bučovického děkana Františka Raška, jíž se účastnil i brněnský biskup Karel Skoupý,
k Drbolovým zájmům patřilo také výtvarné umění, věnoval se sbírání obrazů


hrob

hřbitov ve Starovičkách (urna vydána rodině v roce 1968)


pojmenováno

v rámci projektu „Poslední adresa“ mu byla na budově fary v Babicích odhalena 27. 6. 2019 pamětní deska


poznámky

Zatčen 17. 6. 1951 v budově fary v Babicích.
Dne 14. července 1951 nezákonně odsouzen k smrti ve spojitosti s tzv. babickým případem.
Podle dobové právní kvalifikace popraven pro velezradu, návod k vraždě, §§ 78/1c, 2a, 3d; 7/1; 216/1 zákona číslo 86/1950 Sb. (tr. z.). V letech 1990–1997 rehabilitován.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna, urna byla rodině vydána v roce 1968.
osoby

Jan Bula
spolubratr v kněžské službě, spolu s P. Václavem Drbolou odsouzeni v roce 1951 k smrti v inscenovaných soudních procesech a posléze popraveni Josef Kupka
biskup, který P. Václava Drbolu vysvětil Karel Skoupý
K. Skoupý se účastnil slavnosti připravované V. Drbolouosoba na objektech

popravení účastníci III. odboje
pomník: Jihlavská 1/01


události

27. 4. 1968
Manifestační zemský sjezd moravskoslezský K 231 v Brně
kněz, oběť komunistické perzekuce


Menš, Ma


Aktualizováno: 30. 12. 2021