JUDr. František Janda

* 2.12.1900 Všetuly (dnes Holešova, okres Kroměříž) – † 6.9.1969 Holešov (okres Kroměříž)


advokát


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Všetuly čp. 18 (rodný dům),
Kroměříž, Komenského 180 (doloženo v roce 1924),
Brno, Jízdárenská 4,
Brno-Židenice, Viniční 205


vzdělání

Reformní reálné gymnázium v Holešově,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1918–2. 12. 1922)


zaměstnání

advokátní koncipient v Kroměříži (doloženo v roce 1924),
advokát v Brně


odborné a zájmové organizace

SK Moravská Slavia (předseda klubu 1946–1948)

partneři

Ludmila Jandová (Přečková)
sňatek: 23. 5. 1924, Kroměříž (okresní národní výbor)ulice

Jízdárenská (Reitschulgasse)
sídlo advokátní kanceláře a zřejmě i bydliště Viniční
bydliště před úmrtím


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinkuMenš, MJ


Aktualizováno: 20. 02. 2024