MUDr. Rudolf Katholický

* 29.8.1878 Poděbrady – † 21.3.1936 Brno


plukovník zdravotnictva; přednosta chirurgického oddělení divizní nemocnice č. 6 v Brně-Zábrdovicích


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Poděbrady,
Brno:
- Elisabethstrasse + Calvariengasse + Felsgasse 3
- Jánská 2,
Brno-Řečkovice, Tyršgasse - Tyršova 36


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1896 maturita),
1896–1902 LF UK v Praze (15. 10. 1902 promoce)


zaměstnání

volontér v patologicko-anatomickém ústavu u profesora Hlavy v Praze,
externista na interní klinice u prof. Thomayera v Praze,
externista na chirurgickém oddělení Moravské zemské nemocnice v Brně u primáře Dr. Karla Katholického,
operační elév na ortopedické klinice a univerzitním ambulatoriu prof. Dr. Lorenze ve Vídni,
operační elév na ženské a porodnické klinice prof. Chrobaka ve Vídni,
operační elév na chirurgické klinice prof. Dr. Hochennega ve Vídni,
sekundář na chirurgickém oddělení Dr. Karla Katholického a jeho osobní asistent v Zemské nemocnici v Brně,
soukromá práce jako chirurg a operatér (1. 1. 1912 až 4. 8. 1914),
vojenský gážista z povolání,
po 28. říjnu 1918 se stal v hodnosti plukovníka zdravotnictva velitelem vojenské divizní nemocnice č. 6 v Brně


odborné a zájmové organizace

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie v Berlíně (doživotní člen),
Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce)


hrob

hřbitov v Rosicích (hrob č. 53, rodinná hrobka, dnes zrušena)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 24. 3. 1936, v úmrtním protokolu města Brna je poznámka, že „popelnice vydána do bytu v Brně, Jánská 2“
osoby

Karel Katholický
Rudolf byl synovcem (Neffe), bydlel u dr. Karla Katholického v době studií Wilhelm Konrad Uxa
W. Uxa byl svědkem sňatku R. Katholického


partneři

Valerie Katholická (Uxová, soudně rozloučená Borská)
sňatek: 26. 7. 1919, Městská rada v Brněulice

Elisabethstrasse + Calvariengasse + Felsgasse
bydliště v době studií (dnes Husova) Jánská
bydliště (doloženo v roce 1919) Tyršgasse - Tyršova
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Gromešova) Masarykova
v domě č. 1 sídlo ordinace (doloženo v roce 1925)


Menš, Lik


Aktualizováno: 07. 03. 2023