Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Chromec

  Jan Chromec


  • * 17.6.1905 Lazce – † 9.3.1989 Mladá Boleslav


  • vojenský kapelník


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   obecná škola v Bohuňovicích,
   reálné gymnázium v Olomouci,
   hra na lesní roh u Františka Vacka v hudební škole Žerotín v Olomouci (1917–1919),
   studium hry na housle, dirigování a instrumentace u Jana Fialy v Olomouci (1937–1932) a v harmonii u Antonína Petzolda v Olomouci,
   studium teorie u Josefa Blatného teorii a hry na housle u Františka Kudláčka v Brně (od roku 1932),
   zkoušky na vojenského kapelníka (1945),
   studium hry na housle v Hradci Králové u Karla Hršela,
   studium skladby u Františka Píchy v Praze (1943–1945) a hru na housle u Bedřicha Voldána v Praze


  • zaměstnání

   člen vojenské hudby 27. polního pluku v Olomouci (hra na violoncello, křídlovku a lesní roh),
   člen vojenské hudby v Uherském Hradišti (od roku 1932),
   dirigent u hudby pěšího pluku č. 26 v Báňské Bystrici (od roku 1935),
   samostatný dirigent hudby polního pluku č. 48 v Jaroměři (od roku 1937),
   dirigent u hudby pěšího pluku č. 22 v Jičíně (1938), zároveň řídil místní filharmonii,
   člen hudby 8. praporu vládního vojska v Turnově (1939),
   později opět v Jičíně jako houslista, pozounista a dirigent (Jičínská městská dechová hudba),
   odchod do výslužby (1942) - zřízení vlastní hudební školy v Jičíně, v tu dobu stále řídil symfonický orchestr,
   dirigent u pěšího pluku č. 22 v Jičíně (od roku 1945),
   dále s jičínskou hudbou v Liberci,
   člen hudby 21. pěšího praporu v Čáslavi (od roku 1947),
   učitel a vedoucí profesor orchestrální hry ve Vojenské hudební škole (od roku 1950),
   kapelník hudby v Mladé Boleslavy (od roku 1952),
   učitel hudební výchovy a kapelník Vojenské školy Jana Žižky v Moravské Třebové (od roku 1955)

  • odborné a zájmové organizace

   hra na housle, trubku a lesní roh,
   člen orchestru v Bohuňovicích,
   člen kvarteta Hudebního spolku v Jičíně (housle)


  • poznámky

   Byl také členem komise lidové umělecké tvořivosti. Psal skladby ke cvičení, taneční skladby i komorní a scénickou hudbu.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Blatný
   profesor hudební teorie František Kudláček
   profesor hry na housle


  • rodiče

   Jan Chromec st.


  • autor


Aktualizováno: 16. 06. 2013