Jan Chlup

* 22.11.1889 Boskovice (okres Blansko) – † 4.8.1968 Brno


úředník a učitel; zakladatel a později ředitel ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka


rodné jméno

Pánek


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V Brně založil ústav tělesně postižených dětí a mládeže na Kociánce. Ještě před zahájením své ředitelské funkce na Kociánce osobně navštívil zakladatele pražského ústavu pro tělesně postiženou mládež prof. Rudolfa Jedličku a podrobně se seznámil s jeho koncepcí komplexní rehabilitace.
Chlupovo pracovní úsilí zhodnotil v roce 1959 i prof. MUDr. Bedřich Frejka: „Ústav v Brně za ředitele Jana Chlupa se rychle vyvinul a stal se chloubou naší ústavní péče, kterou všichni hosté, přicházející z daleké ciziny, obdivovali pro její dokonalou komplexnost. Srovnáme-li tento ústav s tím, co jsem viděl v cizině, je to jistě jeden z největších a nejlépe vybavených ústavů“.
V brněnském ústavu působil Jan Chlup jako ředitel, učitel, vychovatel, organizátor a průkopník nových pedagogických metod, inspirací mu byly nejen praktické zkušenosti z pobytu v jiných zemích, ale především seznámení s novými a na svou dobu originálními přístupy k tělesně postiženým dětem v Jedličkově ústavu v Praze.


bydliště

Boskovice čp. 70 (rodný dům),
Brno:
- Kociánka 4
- Hlinky 120 (od roku 1948)


cena města

Brna (in memoriam, 2019)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel v Boskovicích,
od roku 1919 ředitel Ústavu pro zmrzačelé (dnes ÚSP Kociánka),
v roce 1945 přijal místo na Ministerstvu obrany, práce a sociální péče v Praze (zde předložil návrh zákona o organizaci péče o tělesně postižené děti a mládež, který ji, kromě jiného, vyhlásil za složku sociální veřejné správy a poskytl jí plnou finanční úhradu ze státních prostředků)


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3e, u zdi, hrob č. 25 (náhrobek vytvořil sochař Jindřich Wielgus)pojmenované ulice

Chlupova (Ponava), po Janu Chlupovi pojmenována od roku 1995osoby

Bedřich Frejka
spolupracovník Ústavu pro tělesné postižené v Brně-Králově Poli Otokar Chlup
spolupráce


partneři

Pavla Chlupová (Morávková)
sňatek: 29. 4. 1916, Boskovice
sourozenci

ulice

Kociánka
bydliště Hlinky
bydliště


osoba na objektech

J. Chlup
busta: Drobného 51/01 J. Chlup
pomník: Kociánka 2-6/02


stavby

Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
Kociánka 1a/2983
první ředitel
Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


události

11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
jeden z oceněných
28. 1. 2019
Komiks připomínající 100. výročí Centra Kociánka
zakladatel Ústavu pro tělesně postiženou mládež
8. 8. 1919
Založení Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka
ředitel ÚSP Kociánka


související odkazy

Fl, Ma


Aktualizováno: 22. 02. 2022