Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Chlup

  Jan Chlup


  • * 22.11.1889 Boskovice (okres Blansko) – † 4.8.1968 Brno


  • úředník a učitel; zakladatel a později ředitel ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka


  • rodné jméno

   Pánek

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V Brně založil ústav tělesně postižených dětí a mládeže na Kociánce. Ještě před zahájením své ředitelské funkce na Kociánce osobně navštívil zakladatele pražského ústavu pro tělesně postiženou mládež prof. Rudolfa Jedličku a podrobně se seznámil s jeho koncepcí komplexní rehabilitace.
   Chlupovo pracovní úsilí zhodnotil v roce 1959 i prof. MUDr. Bedřich Frejka: „Ústav v Brně za ředitele Jana Chlupa se rychle vyvinul a stal se chloubou naší ústavní péče, kterou všichni hosté, přicházející z daleké ciziny, obdivovali pro její dokonalou komplexnost. Srovnáme-li tento ústav s tím, co jsem viděl v cizině, je to jistě jeden z největších a nejlépe vybavených ústavů“.
   V brněnském ústavu působil Jan Chlup jako ředitel, učitel, vychovatel, organizátor a průkopník nových pedagogických metod, inspirací mu byly nejen praktické zkušenosti z pobytu v jiných zemích, ale především seznámení s novými a na svou dobu originálními přístupy k tělesně postiženým dětem v Jedličkově ústavu v Praze.


  • bydliště

   Boskovice čp. 70 (rodný dům)

   Brno:
   - Kociánka 4
   - Hlinky 120 (od roku 1948)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel v Boskovicích,
   od roku 1919 ředitel Ústavu pro zmrzačelé (dnes ÚSP Kociánka),
   v roce 1945 přijal místo na Ministerstvu obrany, práce a sociální péče v Praze (zde předložil návrh zákona o organizaci péče o tělesně postižené děti a mládež, který ji, kromě jiného, vyhlásil za složku sociální veřejné správy a poskytl jí plnou finanční úhradu ze státních prostředků)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3e, u zdi, hrob č. 25 (náhrobek vytvořil sochař Jindřich Wielgus)


  • obrazy

   img0299.jpg


  • pojmenované ulice

   Chlupova (Ponava), po Janu Chlupovi pojmenována od roku 1995


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bedřich Frejka
   spolupracovník Ústavu pro tělesné postižené v Brně-Králově Poli


  • partneři

   Pavla Chlupová (Morávková)
   sňatek: 29. 4. 1916, Boskovice


  • děti

   Zdeněk Chlup


  • rodiče

   Mořic Chlup
   Františka Chlupová (Pánková)


  • sourozenci

   Karel Chlup


  • ulice

   Kociánka
   bydliště Hlinky
   bydliště


  • osoba na objektech

   J. Chlup
   pomník: Kociánka 2-6/02


  • stavby

   Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
   Kociánka 1a/2983
   první ředitel
   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • události

   28. 1. 2019
   Komiks připomínající 100. výročí Centra Kociánka
   zakladatel Ústavu pro tělesně postiženou mládež
   8. 8. 1919
   Založení Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka
   ředitel ÚSP Kociánka


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl, Ma


Aktualizováno: 03. 06. 2019

Jan Chlup. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha I., 1927.