prof. Eduard Lendl

* 14.3.1893 Vysoké Chvojno – † 20.2.1976 Brno


středoškolský profesor; šachista, zakladatel jedné z největších šachových knihoven v České republice, autor řady bibliografických publikací o šachu a z oblasti pedagogiky
dědeček tenisty Ivana Lendla


zajímavé okolnosti

Lendl si byl dobře vědom výchovné role šachové hry a dokázal přesvědčit „kompetentní činitele“ na počátku 50. let, že šachové publikace všeho druhu organicky patří do knihovny, která shromažďuje pedagogickou literaturu. Během let, kdy přímo v brněnské Pedagogické knihovně působil, dokázal prof. Lendl zachránit a zpřístupnit šachovou literaturu ze zaniklých brněnských německých klubů, další stovky svazků získal z pozůstalostí Rudolfa Procházky, Jana Bárty a Františka Dedrleho a kromě toho navštěvoval antikvariáty v celé republice a dokázal prosadit, aby knihovna odebírala veškeré dostupné šachové novinky.
Po Lendlově odchodu do důchodu šachové oddělení spíše jen živořilo. Řada knih se ztratila(!), novinky se doplňovaly značně nedůsledně, z dodatků bibliografie z roku 1972 a 1982 bylo vidět, že v knihovně chybí pro tyto věci odborník.


bydliště

Brno-Královo Pole, Eisenhowerova 33


vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - český a francouzský jazyk


dílo

zobrazit


zaměstnání

středoškolský pedagog (II. reálka v Brně),
pracovník Pedagogické knihovny v Brně (od roku 1950)


odborné a zájmové organizace

šachový klub Duras v Brně-Králově Poli,
Brněnská šachová župa (předseda)


pojmenováno

Šachový koutek Eduarda Lendla - slavnostně otevřen v Moravské zemské knihovně 26. 4. 2022partneři

Anna Lendlová (Mazalová)
sňatek: 12. 7. 1923 v Telčiulice

Eisenhowerova
bydliště doložené v roce 1948 (dnes Štefánikova)


události

26. 4. 2022
Slavnostní otevření šachového koutku Eduarda Lendla
od roku 1950 jako knihovník Státní pedagogické knihovny v Brně systematicky budoval sbírku šachové literatury, která je základem současného rozsáhlého šachového fondu Moravské zemské knihovny


MJ


Aktualizováno: 10. 05. 2022