Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Lendl

  prof. Eduard Lendl


  • * 14.3.1893 Vysoké Chvojno – † 20.2.1976 Brno


  • středoškolský profesor; šachista, zakladatel jedné z největších šachových knihoven v České republice, autor řady bibliografických publikací o šachu a z oblasti pedagogiky
   dědeček tenisty Ivana Lendla


  • zajímavé okolnosti

   Lendl si byl dobře vědom výchovné role šachové hry a dokázal přesvědčit „kompetentní činitele“ na počátku 50. let, že šachové publikace všeho druhu organicky patří do knihovny, která shromažďuje pedagogickou literaturu. Během let, kdy přímo v brněnské Pedagogické knihovně působil, dokázal prof. Lendl zachránit a zpřístupnit šachovou literaturu ze zaniklých brněnských německých klubů, další stovky svazků získal z pozůstalostí Rudolfa Procházky, Jana Bárty a Františka Dedrleho a kromě toho navštěvoval antikvariáty v celé republice a dokázal prosadit, aby knihovna odebírala veškeré dostupné šachové novinky.
   Po Lendlově odchodu do důchodu šachové oddělení spíše jen živořilo. Řada knih se ztratila(!), novinky se doplňovaly značně nedůsledně, z dodatků bibliografie z roku 1972 a 1982 bylo vidět, že v knihovně chybí pro tyto věci odborník.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Eisenhowerova (dnes Štefánikova) 33 (1948)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   středoškolský pedagog (II. reálka v Brně),
   pracovník Pedagogické knihovny v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   šachový klub Duras v Brně-Králově Poli,
   Brněnská šachová župa (předseda)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Lendlová (Mazalová)
   sňatek: 12. 7. 1923 v Telči


  • děti

   Jiří Lendl
   Blanka Lendlová (Lendlová)


  • ulice

   Eisenhowerova
   bydliště doložené v roce 1948 (dnes Štefánikova)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 02. 02. 2020