Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Lendl

  prof. Eduard Lendl


  • * 14.3.1893 Vysoké Chvojno – † 20.2.1976 Brno


  • středoškolský profesor; šachista, zakladatel jedné z největších šachových knihoven v České republice, autor řady bibliografických publikací o šachu a z oblasti pedagogiky
   dědeček tenisty Ivana Lendla


  • zajímavé okolnosti

   Lendl si byl dobře vědom výchovné role šachové hry a dokázal přesvědčit „kompetentní činitele“ na počátku 50. let, že šachové publikace všeho druhu organicky patří do knihovny, která shromažďuje pedagogickou literaturu. Během let, kdy přímo v brněnské Pedagogické knihovně působil, dokázal prof. Lendl zachránit a zpřístupnit šachovou literaturu ze zaniklých brněnských německých klubů, další stovky svazků získal z pozůstalostí Rudolfa Procházky, Jana Bárty a Františka Dedrleho a kromě toho navštěvoval antikvariáty v celé republice a dokázal prosadit, aby knihovna odebírala veškeré dostupné šachové novinky.
   Po Lendlově odchodu do důchodu šachové oddělení spíše jen živořilo. Řada knih se ztratila(!), novinky se doplňovaly značně nedůsledně, z dodatků bibliografie z roku 1972 a 1982 bylo vidět, že v knihovně chybí pro tyto věci odborník.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole


  • dílo

   - Bulletin finale přeboru ČSSR žen v šachu 1963 v Brně 3.–24.2.1963, Brno 1963.

   - Divadlo ve škole: bibliografie divadelních her pro mládež a literatury o organisaci a pomůckách divadelní činnosti na školách, Brno 1958.

   - Doplňování knižních fondů, Brno 1957.

   - Katalogisace časopiseckých článků, Brno 1956.

   - Kombinace a léčky: materiál pro školení méně pokročilých šachistů a pro šachové trenéry, Brno 1964.

   - Metodika dějepisu: bibliografie knižních publikací a časopiseckých článků, Brno 1958.

   - Metodika matematiky: bibliografie knižních publikací a časopiseckých článků, Brno 1959.

   - Metodika zeměpisu: bibliografie knižních publikací a časopiseckých článků, Brno 1959.

   - Polofinalový turnaj o přebor ČSR v šachu, Brno 1957.

   - Pravidla šachové hry FIDE: losovací tabulky, Brno 1956.

   - Šachy: výběr základní šachové literatury pro trenéry 2. a 3. třídy, Brno 1963.

   - Šachy: Bibliogr. šachové lit. zařazené ve St. pedagog. knihovně v Brně, Brno 1960.

   - Turnaj o přebor Brna: Gargulákův memoriál 1964: učebně metodický materiál, Brno 1964.


  • zaměstnání

   středoškolský pedagog (II. reálka v Brně),
   pracovník Pedagogické knihovny v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   šachový klub Duras v Brně-Králově Poli,
   Brněnská šachová župa (předseda)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Lendlová (Mazalová)
   sňatek: 12. 7. 1923 v Telči


  • děti

   Jiří Lendl
   Blanka Lendlová (Lendlová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 11. 06. 2018