Emil Šindelka

* 7.12.1884 Brno-Husovice – † 14.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


pseudonym

Košťál (krycí jméno v odboji)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Husovice, čp. 277 (rodný dům, dnes Brno-Husovice, dům již neexistuje),
Mikulovice čp. 183 (okres Znojmo, v době sňatku),
Ivančice, Volvy čp. 316 (dnes Na Volvách 16),
Sokolnice, Masarykova 34, po penzionování opět Ivančice (od srpna 1940)


vzdělání

učitelský ústav v Brně


jiné pocty

Emil Šindelka má pamětní desku v Ivančicích, ulice Na Volvách 16, jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí druhé světové války na radnici v Ivančicích,
na škole v Sokolnicích (odhalena 24. 4. 2015),
v Sokolnicích je jeho jméno uvedeno také na pomníku u kapličky a na pamětní desce v budově sokolovny (odhalena 5. 5. 1946)


zaměstnání

obecná škola v Mikulovicích (doloženo v roce 1914),
správce školy v Černčíně (okres Znojmo, doloženo v roce 1917),
obecná škola chlapecká v Ivančicích,
posledně obecná škola v Sokolnicích (od 1. 8. 1936), řídící učitel ve výslužbě (dnem 31. 12. 1939 předčasně penzionován)


odborné a zájmové organizace

Sokol (v letech 1921–1930 vedl sokolskou organizaci v Ivančicích, stejnou funkci zastával i v Sokolnicích),
Svaz čs. důstojnictva (předseda odbočky v Ivančicích od roku 1933),
v roce 1939 jako řídící učitel psal obecní kroniku v Sokolnicích


poznámky

Po vystudování učitelského ústavu působil na různých školách na Moravskobudějovicku.
Za první světové války sloužil v Haliči, kam narukoval jako příslušník 99. pěšího pluku. Po válce učil krátce na obecné škole v Jevišovicích, ale poté odešel s rodinou do Ivančic, kde koupil dům v ulici Volvy čp. 316. Zde učil na obecné škole chlapecké a později na živnostenských školách.
V roce 1936 přešel do Sokolnic, kde byl k 1. srpnu jmenován řídícím učitelem obecné školy. K 31. 12. 1939 předčasně penzionován a koncem srpna 1940 se vrátil do Ivančic.
Do odboje se zapojil už v březnu 1939 v Sokolnicích prostřednictvím učitele Františka Bednáře. Jeho dům v Ivančicích se stal důležitým centrem odboje, poskytoval také úkryt pro gestapem hledané ilegální pracovníky.
Ve spolupráci s dalšími občany z Ivančic zajišťovali pro odbojáře finanční prostředky, falešné osobní doklady atd. Odbojovou organizací Petiční výbor Věrni zůstaneme pověřen koordinací činnosti na jihozápadní Moravě. Šindelka vybudoval a udržoval ilegální spojení s organizacemi v okresech Třebíč, Jihlava, Moravské Budějovice a Klobouky u Brna.
Do okruhu zájmu gestapa se dostal v době prvního stanného práva, kdy v souvislosti s pátráním po Fr. Bednářovi nasadilo na Šindelku gestapo tzv. volavku. Šindelkovi se podařilo uniknout, zatčena byla jeho žena a dva synové.
V době stíhání gestapem mu pomohli tajemník městského úřadu v Ivančicích Josef Sekerka a Adolf Tesař, římskokatolický farář, při opatřování falešných osobních dokladů, za což oba zaplatili životem na popravišti v Kounicových kolejích. Díky těmto dokladům se mu podařilo odjet do Říčan u Prahy, kde se ukryl u vzdáleného příbuzného Antonína Špatného. Provokací gestapa se podařilo objevit tento úkryt. Šindelka byl zatčen a převezen do Brna. V únoru a březnu 1942 postupně zatčeni i jeho spolupracovníci z Ivančic.
Emil Šindelka byl popraven 14. 6. 1942 a následující den zpopelněn v Krematoriu města Brna. Členové jeho skupiny byli popraveni v Kounicových kolejích 16. 6. 1942.
V Pamětní knize Ivančic je k datu 10. 5. 1945 uvedeno: „V noci bylo partyzány popraveno 17 Němců za Malinovou cihelnou. Mezi nimi jsou Jaroslav Dvořák, správce nemocnice a německý předák v městě, Anna Stixová, manželka kominického mistra, která se obohatila majetkem popraveného Emila Šindelky /.../".osoby

František Adam
spolupracovník v odboji František Bednář
spolupráce v odboji František Feigerle
spolupráce v odboji Jan Haraš
spolupracovník v odboji Zdeněk Chudoba
spolupracovník v odboji
další osoby (4)...


partneři

Kamila Šindelková (Adamová)
sňatek: 8. 8. 1914, Brno (kostel sv. Petra a Pavla, na dómě)
osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2347 n
14. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 14. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2022