Oldřich Ševčík

* 14.7.1907 Brno-Bystrc – † 19.5.1952 Karlovy Vary-Doubí


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

sebevražda oběšením


bydliště

Brno-Bystrc, U Zoologické zahrady 13


vzdělání

složil maturitu na odborné škole, později absolvoval vojenskou akademii (zřejmě v Hranicích), byl vyřazen jako poručík dělostřelectva


zaměstnání

bytový architekt, poté voják z povolání, ke konci života pracoval v propagační tvorbě


poznámky

Po okupaci republiky, na podzim roku 1939, odešel přes Slovensko a Maďarsko do Francie, kde byl odveden 9. 2. 1940 v Marseille do čs. zahraničního vojska (osobní číslo: Z; F-2108), po kapitulaci Francie se dostal lodí s ostatními důstojníky do Anglie. „Z jeho vyprávění víme, že bojoval v Tobruku a po porážce německého generála Rommela byl na vlastní žádost poslán do armádní jednotky, která bojovala pod vedením generála Svobody v SSSR. Na Dukle byl raněn a v červnu 1945 jsme obdrželi telegram, že se nachází v nemocnici v Topolčiankách. Za měsíc přijel k nám do Brna-Bohunic, v hodnosti štábního kapitána, coby osmatřicetiletý stařec.“
Ke konci roku 1945 byl povýšen na majora a přeložen do posádky v Olomouci, kde při kádrových čistkách v armádě byl jako účastník západního odboje degradován a z armády vyhozen.
Oženil se a přestěhoval do Karových Varů, kde si našel zaměstnání v kulturně propagačním středisku. Velice pěkně maloval, takže se zřejmě věnoval výtvarné tvorbě. Dne 19. 5. 1952 ve svém bytě spáchal sebevraždu oběšením. Podle názoru manželky důvodem tohoto činu bylo, že psychicky neunesl tíhu „odměny“, kterou obdržel za prožitá utrpení na bojištích za svobodu okupované vlasti. Manželství zůstalo bezdětné.
(Informace pro naši encyklopedii doplnila paní Naděžda Pechová, děkujeme.)


ulice

U Zoologické zahrady
rodný dům (tehdy Bystrc čp. 219)


Menš


Aktualizováno: 21. 12. 2018