JUDr. Josef Pelikán

* 26.3.1894 Myslibořice (okres Třebíč) – † 18.10.1970 Třebíč


advokát v Brně; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; první stanné právo; perzekuce po únoru 1948


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Myslibořice čp. 36 (rodný dům)

Brno:
- Krátká 5
- Zelný trh 6
- Konečného náměstí 1 (1948)
- náměstí Karla IV. 4


vzdělání

gymnázium v Třebíči,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (doložen od roku 1918 - 24. 7. 1920)


zaměstnání

komisař ředitelství státních drah v Brně (v době sňatku),
advokát


odborné a zájmové organizace

předseda Úvěrní svépomoci veřejných zaměstnanců,
předseda Úřednického peněžního ústavu,
místopředseda Středomoravské záložny v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, skup. 24, hrob č. 259–260


poznámky

V době německé okupace nesměl jako advokát zastupovat u soudu. Odsouzen stanným soudem v Brně 30. 9. 1941 k předání gestapu, nějakou dobu byl vězněn Pod Kaštany v Brně.
Po válce, v letech 1945–1950, měl advokátní kancelář, která byla režimem zrušena, pracoval pak u bytového podniku jako výběrčí nájmů.
Jeho bratr ThDr. et PhDr. Adolf Pelikán žil v zahraničí, občas mu v dopise poslal menší částku peněz (snad deset až dvacet dolarů). JUDr. Josef Pelikán byl v roce 1958 zatčen a odsouzen na 7 let žaláře za ohrožování devizového hospodářství a spekulaci. Odpykal si pět a čtvrt roku ve věznici v Ilavě; když byl propuštěn z důvodu těžké nemoci, tak se vrátil jako naprosto zlomený člověk.
V té době rodina bydlela u otce jeho manželky Eduarda Elpla v Líšni. Po smrti manželky se jeho zdravotní stav dále zhoršil, potřeboval neustálou péči, starala se o něj sestra Marie Melkusová, která žila v Myslibořicích, a bratr MUDr. Bohumil Pelikán. Po roce 1989 byl sice plně rehabilitován, ale jeho osud, který ovlivnil také život celé rodiny, nelze změnit.partneři

Marie Pelikánová (Elplová)
sňatek: 12. 9. 1922

ulice

náměstí Karla IV.
bydliště Zelný trh
bydliště Krátká
bydliště Konečného náměstí
bydliště doložené v roce 1948 Jánská
v domě č. 11/13 sídlo advokátní kanceláře


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 9. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)
stanným soudem odsouzen k předání gestapu


související odkazy

Menš, blat


Aktualizováno: 03. 02. 2020