Zikmund II. z Dietrichštejna

* 1560/1561 – † 1602 Brno


moravský zemský podkomoří
bratr osobnosti: František z Dietrichštejna


šlechtický titul

hrabě


šlechtický predikát

von Dietrichstein


zajímavé okolnosti

poprvé se oženil v roce 1584, ale jméno jeho první ženy není známo


bydliště

Španělsko, Brno


zaměstnání

vojenské zkušenosti u vévody parmského v Nizozemí,
císařský rada Rudolfa II., komoří arcivévody Maxmiliána,
moravský zemský podkomoří (od roku 1598)poznámky

Zikmund z Dietrichštejna krátce po příchodu bratra Františka z Dietrichštejna na Moravu podal žalobu na předáka protestantských rodin na Moravě, na Karla staršího ze Žerotína. Obvinil jej z velezrady a urážky královského majestátu. Zda a do jaké míry se na tomto kroku podílel jeho bratr František, není známo, jisté však je, že se mu tento krok velice hodil, protože mu pomohl zbavit se na určitou dobu nebezpečného soupeře.

Obžaloba ubírala velkou část pozornosti Karla staršího ze Žerotína, který se nakonec před zemským soudem v Praze úspěšně obhájil. K vítězství mu jistě napomohl fakt, že jeho žalobce, Zikmund z Dietrichštejna, roku 1602 v Brně náhle zemřel.


osoby

Karel starší ze Žerotína
protistrana v soudním sporu


partneři

Johanna van der Leiter
sňatek: 1594
(druhá manželka)

stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova
místo posledního odpočinkuAktualizováno: 19. 08. 2014