Internetová encyklopedie dějin Brna

Theresia Smerczek

  Theresia Smerczek


  • * 1800


  • partner osobnosti: Moritz Smerczek


  • rodné jméno

   Kraupa


  • bydliště

   Brno: Špilberk 1, Pekařská 53, později Staré Brno čp. 16 (doloženo v roce 1850)


  • zaměstnání

   v domácnosti


  • poznámky

   Manželská dcera † Andrease Kraupy a jeho manželky Barbory. Nevěstě bylo v den sňatku 26 let.
   Teprve třetí manželka vrchního představeného špilberské trestnice byla schopná plnit úkoly, které se od ní (vzhledem k postavení manžela) ve vztahu k tzv. velezrádcům (jak byli důsledně označováni italští karbonáři v archivních materiálech) očekávaly. Musela jim vařit ve své kuchyni stravu pro nemocné, kterou jim předepsal lékař. Například v dubnu 1827 císař souhlasil, aby vězněný Silvio Pellico opětovně dostával ze zdravotních důvodů zvláštní porce jídla, které budou zajišťovány z kuchyně vrchního představeného.
   V říjnu 1827 požadoval u nadřízených orgánů vrchní představený Smerczek, aby byla jeho paní této povinnosti zbavena, protože jsou s tím potíže, manželka se musí řídit dobou jídla vězňů, navíc to nemá zvláštní výsledky, protože blížící se zima znamená vždy oslabení zdraví vězňů. V době hledání vhodné práce pro vězněné Italy žena vrchního představeného je dokonce učila plést ponožky. Její počínání bylo zřejmě úspěšné, protože v hlášení vrchního představeného se uvádělo, že si vězni počínají šikovně a mají slušné výsledky (možná, že tak úmyslně zvýraznil činnost své manželky -Menš).
   To se jí pochopitelně asi málo líbilo, měla dost starostí s početnou rodinou, proto nepochybně naléhala na manžela, aby službu na Špilberku opustil. Policejní ředitel Peter Muth ji dokonce označil za hlavní důvod, proč chce představený Smrček odejít. Podle jeho názoru vrchní představený s novou manželkou vyženil nějaké peníze a ona jej navádí k odchodu.


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Vrchní představený špilberské trestnice Mořic Smrček"


  • osoby

   Peter Muth
   policejní ředitel označil manželku vrchního představeného za hlavní důvod, proč chtěl Moritz Smerczek opustit místo na Špilberku Silvio Pellico
   z kuchyně vrchního představeného se pro něho zajišťovala speciální strava v době nemoci


  • partneři

   Moritz Smerczek
   sňatek: 21. 5. 1826, fara sv. Tomáše v Brně (třetí manželka)


  • děti

   Adolph Johann Capistran Smerczek
   Hugo Smerczek
   Bertha Smerczek
   Theresia Smerczek
   Camillo Smerczek


  • rodiče

   Barbara (Babeta) Beischläger (Milleter, ovdovělá Kraupa)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 25. 12. 2018