Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kratochvíl

  Msgre ThDr. JUDr. Josef Kratochvíl


  • * 19.3.1876 Oslavice – † 6.5.1968 Brno


  • papežský prelát, děkan a první prelát královské stoliční kapituly, kapitulní vikář brněnské diecéze


  • vzdělání

   po studiu bohosloví v Brně vysvěcen na kněze 29. července 1900,
   1910–1914 studium práv a vyšší teologie v Římě (dosažení hodnosti doktora teologie a kanonického práva)


  • zaměstnání

   po vysvěcení působil jako kaplan v Boskovicích, později u sv. Maří Magdaleny v Brně,
   od roku 1904 kaplan na dómě a profesor náboženství,
   těsně před vypuknutím 1. světové války zastával úřad biskupského a prvního konsistorálního sekretáře,
   v roce 1924 byl instalován na kanovníka královské stoliční kapituly v Brně a současně jmenován biskupským kancléřem,
   v roce 1932 se stal druhým infulovaným prelátem brněnského dómu, dómským arcijáhnem a později děkanem a prvním prelátem královské stoliční kapituly,
   od 20. května 1953 až do konce svého života zastával funkci kapitulního vikáře místo internovaného biskupa Karla Skoupého


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 (hrobka královské stoliční kapituly), skup. 13, hrob č. 1–6


  • poznámky

   Poslední rozloučení s Msgre. J. Kratochvílem se konalo 13. května 1968 v 9.30 hodin v brněnské katedrále:
   „Rozhlehlé prostory brněnského dómu byly naplněny jako už dlouho ne a jako málokdy za své existence. Věřící nejen z Brna a okolí, ale i ze vzdálených krajů diecéze se přišli rozloučit s brněnským kapitulním vikářem ThDr. J. Kratochvílem. Za přítomnosti téměř 300 kněží, zádušní mši sv. sloužil biskup brněnský ThDr. Karel Skoupý. Obřady nad rakví vykonali také biskupové ThDr. A. Lazík z Trnavy a ThDr. R. Pobožný z Rožňavy. Přítomni byli zástupci kapituly olomoucké s kapitulním vikářem J. Glogarem. Na hřbitově se rozloučil se zesnulým prelátem dr. J. Kratochvílem zástupce ministerstva kultury inž. B. Chňoupek.
   Brněnský biskup dr. Karel Skoupý v závěrečném projevu poděkoval zemřelému za věrnost svým biskupům.“
   (Citováno z Lidové demokracie 14. 5. 1968, s. 1).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Gross
   kněz, u kterého vedl pohřební obřady Karel Skoupý
   biskup, v letech 1953–1968, kdy nemohl vykonávat svůj úřad, působil Msgre. J. Kratochvíl jako kapitulní vikář


  • stavby

   Kostel sv. Maří Magdaleny
   Františkánská
   místo jeho působení v duchovní správě v prvních letech kněžské služby
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   19. 9. 1948
   Posvěcení kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině
   kapitulní děkan, který kostel posvětil
   7. 12. 1947
   Slavnostní zahájení výuky na Biskupském gymnáziu
   kapitulní děkan
   31. 5. 1947
   Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha
   kapitulní děkan
   10. 5. 1945
   Děkovné bohoslužby na Petrově u příležitosti osvobození
   hlavní celebrant pontifikální mše


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 03. 01. 2018