prof. Ing. arch. Evžen Škarda

* 17.4.1905 Brno – † 11.5.1973


architekt, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


bydliště

Brno, Schulgasse (Školní) 7,
Brno-Žabovřesky, Náhorní 7


vzdělání

I. česká státní reálka v Brně (1924 maturita),
ČVŠT v Brně (2. státní zkouška v roce 1932)


vyznamenání a pocty

za odbojovou činnost během 2. světové války udělena medaile "Za věrnost",
Řád práce (30. 4. 1965),
Zlatá medaile VUT v Brně (1970)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1930 asistent u prof. Krohy,
Zemský národní výbor, Brno - kreslič (1932),
Laml a Kopřiva, Brno - projektant (1932–1933),
Vlastní projekční kancelář (1934–1948),
Stavopojekt Brno - vedoucí oddělení územního plánování (1948–1951),
VÚVA Brno - vedoucí (1951–1962),
VUT v Brně (1961–1972), proděkan stavební fakulty (1964–1970)


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

Levá fronta,
Svaz architektů ČSR


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 12, hrob č. 181–183
osoby

Vladimír Fischer
profesor Jiří Kroha
profesor František Osvald
E. Škarda byl architektem staveb F. Osvalda Karel Sázavský
E. Škarda byl svědkem při sňatku K. Sázavského Zora Vaňková
E. Škarda byl svědkem při sňatku Z. Vaňkové


partneři

Emanuela Škardová (Nedomová)
sňatek: 7. 12. 1931, Brno (městská rada)
ulice

Schulgasse (Školní)
rodný dům (dnes Leitnerova) Náhorní
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Vila Rosálie a JUDr. Jaromíra Láskových
Vinařská 36/356
projektant stavby


související odkazy

blat, Menš, Lik


Aktualizováno: 20. 02. 2019