prof. PhDr. Ivo Osolsobě

* 26.3.1928 Brno – † 27.9.2012 Brno


dramaturg, překladatel, profesor dějin a teorie divadla, sémiotik


pseudonym

Vojta Sobe, Richard Tomáš


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Ivo Osolsobě byl i v divadelním prostředí ojedinělý případ, který dokázal spojit dva odlehlé obory - „pokleslý žánr" operetu a muzikál se seriózní vědou sémiotikou.
O jeho životních postojích vypovídá jeden z mnoha památných výroků: "V operetě i v těch nejhorších časech platilo, že člen strany nejsa tenorem nemůže zpívat tenorový part..."


bydliště

Brno-Královo Pole, Vackova 57


cena města

Brna, v oboru dramatické umění (1999)


vzdělání

1939–1947 reálné gymnázium v Brně,
1947–1952 FF MU - anglistika, divadelní věda a estetika (1953 titul PhDr., 1994 docent, 2001 profesor v oboru teorie a dějiny divadla)


dílo

zobrazit


zaměstnání

lektor-dramaturg brněnské zpěvohry (1953–1955), činohry (1956–1957) a zpěvohry (1959–1989),
1980/1981 stipendista Nizozemského ústavu pro pokročilá studia ve Wassenaaru,
vědecký pracovník Kabinetu dějin a teorie divadla ÚČR (1990),
dramaturg Hudebního divadla v Karlíně (1991),
1994 Divadelní fakulta JAMU a FF MU


odborné a zájmové organizace

Skupina pro exaktní metody a mezioborové vztahy (od roku 1965),
Pracovní skupina pro sémiotickou a matematickou lingvistiku při Čs. kybernetické společnosti (od roku 1972),
International Association of Visual Semiotics Studies (od roku 1970 člen exekutivy),
Society of Amerika (od roku 1985 čestný člen),
International Association of Visual Semiotics (od roku 1990),
International Association of Theatre Critics (v letech 1990–2000 prezident čs. národního centra),
Společnost pro estetiku


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 37. hrob č. 234–235
osoby

Stanislav Fišer
spolupracovník Roman Osipovič Jakobson
spolupráce v oboru sémiotiky Václav Renč
pod jeho jménem překládal libreta Miloš Slavík
spolupráce na překladech operních libret František Zacharník
spolupráce


partneřisourozenci

ulice

Vackova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub


Aktualizováno: 01. 01. 2023