Internetová encyklopedie dějin Brna

Ivo Osolsobě

  prof. PhDr. Ivo Osolsobě


  • * 26.3.1928 Brno – † 27.9.2012 Brno


  • dramaturg, překladatel, profesor dějin a teorie divadla, sémiotik


  • pseudonym

   Vojta Sobe, Richard Tomáš

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Ivo Osolsobě byl i v divadelním prostředí ojedinělý případ, který dokázal spojit dva odlehlé obory - „pokleslý žánr" operetu a muzikál se seriózní vědou sémiotikou.
   O jeho životních postojích vypovídá jeden z mnoha památných výroků: "V operetě i v těch nejhorších časech platilo, že člen strany nejsa tenorem nemůže zpívat tenorový part..."


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Vackova 57 (1948)

  • cena města

   1999


  • vzdělání

   1939–1947 reálné gymnázium v Brně,
   1947–1952 FF MU - anglistika, divadelní věda a estetika (1953 titul PhDr., 1994 docent, 2001 profesor v oboru teorie a dějiny divadla)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   lektor-dramaturg brněnské zpěvohry (1953–1955), činohry (1956–1957) a zpěvohry (1959–1989),
   1980/1981 stipendista Nizozemského ústavu pro pokročilá studia ve Wassenaaru,
   vědecký pracovník Kabinetu dějin a teorie divadla ÚČR (1990),
   dramaturg Hudebního divadla v Karlíně (1991),
   1994 Divadelní fakulta JAMUFF MU

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina pro exaktní metody a mezioborové vztahy (od roku 1965),
   Pracovní skupina pro sémiotickou a matematickou lingvistiku při Čs. kybernetické společnosti (od roku 1972),
   International Association of Visual Semiotics Studies (od roku 1970 člen exekutivy),
   Society of Amerika (od roku 1985 čestný člen),
   International Association of Visual Semiotics (od roku 1990),
   International Association of Theatre Critics (v letech 1990–2000 prezident čs. národního centra),
   Společnost pro estetiku


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 37. hrob č. 234-235


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Stanislav Fišer
   spolupracovník Roman Osipovič Jakobson
   spolupráce v oboru sémiotiky Václav Renč
   pod jeho jménem překládal libreta Miloš Slavík
   spolupráce na překladech operních libret


  • partneři

   Libuše Osolsobě


  • děti

   Petr Osolsobě


  • rodiče

   Jan Osolsobě
   Žofie Osolsobě (Lefnerová)


  • sourozenci

   Jiří Osolsobě


  • ulice

   Vackova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   hub


Aktualizováno: 02. 02. 2020