Alfred Dressler

* 14.12.1870 Brno – † 27.3.1919 Brno


akademický sochař
dítě osobnosti: Franz Dressler


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

čestný občan

28. 10. 1913 (zejména za zásluhy o výstavbu nového vodovodu)


vzdělání

reálka v Brně,
Akademie der bildenden Künste ve Vídni (u prof. Hellmera a Kundmanna)


dílo

Je autorem náhrobku (1908) na hrobě rodiny Svobodovy (Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 4, hrob č. 294–295).
Dále vytvořil náhrobek zemského soudního rady JUDr. Julia Brügela (1868–1913), (Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, hrob č. 162.


zaměstnání

akademický sochař


politická orientace

Deutsche Volkspartei


odborné a zájmové organizace

v letech 1904–1915 člen obecního výboru,
člen rady,
Deutschnazionaler Verein,
Deutscher Volksverein,
Bürgerverein


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 62, hrob č. 111–112


poznámky

V roce 1896 převzal ateliér svého otce, brněnského kameníka a sochaře Franze Dresslera. Pod novým vedením práce ateliéru získaly větší uměleckou úroveň.
Alfred Dressler se od mládí zajímal o veřejné záležitosti, stal se členem obecního zastupitelstva a od roku i členem městské rady. Byl jmenován do mnohých výborů pro řešení obecních záležitostí, největší zásluhy si získal v práci výboru pro výstavbu nového vodovodu. Právě v souvislosti s úspěšným dovršením díla byl jmenován čestným občanem města Brna.
Poslední léta života byl sužován zdravotními problémy, velmi těžce nesl i úmrtí nejstaršího syna Waltera na následky zranění v první světové válce.
partneři

Marie Dressler (Skalda)
sňatek: 17. 2. 1898, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Franz-Josef-Strasse
rodný dům (dnes Francouzská) Josefstadt + Gartengasse
bydliště doloženo v roce 1880 (dnes Bratislavská) Ugartestrasse (Ugartova)
bydliště doloženo v roce 1890 (dnes Václavská) Grillowitzgasse - Křídlovická, též Křídlovská
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Křídlovická) Kounicova (Kounicgasse, též Kaunitzgasse)
místo úmrtí (dnes Kounicova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Jord, Menš


Aktualizováno: 23. 01. 2023