Martin Fric

* 30.10.1855 Kobylí (okres Břeclav) – † 8.7.1933 Brno-Žabovřesky


správní úředník, ministerský rada


šlechtický predikát

Edler von Jakardov (diplom z 2. 7. 1918)


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

po vzniku Československa se stal zakladatelem mnoha studijních stipendií na brněnských školách (Masarykova universita, Vysoké učení technické, české státní gymnázium)


bydliště

Kobylí čp. 57 (rodný dům),
Brno:
- Franz-Josef-Strasse 29
- Winterhollerplatz (Winterhollerovo náměstí) 6,
Brno-Žabovřesky, Doležalova 27


vzdělání

právnická fakulta ve Vídni


vyznamenání a pocty

rytíř řádu Františka Josefa,
Vojenská záslužná medaile na stuze Vojenského záslužného kříže,
Válečná medaile


zaměstnání

1882–1890 Brno (místodržitelství, při zemské školní radě, v roce 1885 krátce v Litovli),
1890–1892 Olomouc (prozatímní zemský koncipista při zemském výboru),
1892–1894 Brno (prozatímní zemský koncipista při zemském výboru),
1894–1898 Brno (místodržitelství),
1898–1909 Prostějov (okresní hejtmanství),
1909–1918 Brno (místodržitelství, referent, přednosta pro odborné školy a silniční agendu),
koncem roku 1918 jmenován ministerským radou a převeden na československé ministerstvo sociální péče (přednosta oddělení pro administrativu), zde až do odchodu do penze (1926)


odborné a zájmové organizace

jeden z prvních členů Českého čtenářského spolku v Brně


hrob

poznámky

Jako jeden z mála vysokých úředníků politické správy během 1. světové války sloužil aktivně v armádě (mj. na jižní frontě), dosáhl hodnosti hejtmana.
Propuštěn k pohřbení farním úřadem v Brně-Komíně k farnímu úřadu v Brně u sv. Tomáše. pohřeb se konal 11. 7. 1933.osoby

František Sal. Bařina
Fr. Bařina pohřbíval M. Frice Václav Royt
V. Royt byl jedním ze svědků sňatku M. Frice Vladimír Šťastný
Vl. Šťastný oddával M. Frice


partneři

Olga Fricová (Šulcová)
sňatek: 30. 5. 1889, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Franz-Josef-Strasse
bydliště doložené v roce 1889 (dnes Francouzská) Winterhollerplatz (Winterhollerovo náměstí)
bydliště doložené v roce 1890 (dnes náměstí 28. října) Doležalova
místo úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 24. 05. 2020