Ing. Walter Orliczek (Orlíček)

* 3.5.1900 Brno


technik
dítě osobnosti: Alois Orlíček (Orliczek)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

od roku 1941 působil v armádě


vzdělání

I. německé gymnázium v Brně (1918 maturita),
německá technika v Brně (studium ukončeno v roce 1925)


zaměstnání

1924 asistent prof. Tranquilliniho na německé brněnské technice,
architekt


odborné a zájmové organizace

1937–1942 člen komise pro II. státní zkoušky z architektury

Jord


Aktualizováno: 01. 07. 2019