Viktor Wilhelm Adam

* 30.8.1882 Brno – † po 1946 (?)


podnikatel v cihlářství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

roku 1905 mu byla po vystoupení strýce Karla Czerwinky z rodinné firmy Adam und Czerwinka udělena prokura firmy, kterou si spolu s Karlem Pacovským pronajali,
již od roku 1897 se firma stala součástí společnosti Centrale der Brünner Ziegelein Czermak-Czerwinka-Deycks et Consortem - sídlo podnikání bylo nadále v dosavadní cihelně v Scheffelově ulici č. 10 (nyní Údolní č. 50),
po úmrtí matky Mathildy (1924) se stal jediným majitelem firmy, ale již roku 1931 požádal o její výmaz z obchodního rejstříkupartneři

Marie Aloisie Adamová (Wollková)
sňatek: 1921 v Brně
MJ, Jord


Aktualizováno: 09. 06. 2021