Internetová encyklopedie dějin Brna

František Mlčoch

  JUDr. František Mlčoch


  • * 10.2.1875 Určice, okr. Prostějov – † 14.1.1938 Praha


  • odborný publicista; osvětový pracovník


  • bydliště

   Určice čp. 79 (rodný dům)


  • vyznamenání a pocty

   Řád sv. Sávy II. stupně


  • dílo

   Dorost naše budoucnost.


  • zaměstnání

   úředník ministerstva školství ve Vídni,
   odborný přednosta Ministerstva školství a národní osvěty ČSR


  • poznámky

   Velkou péči věnoval střednímu a vysokému školství, ve spolupráci s prof. Josefem Konšelem působil při založení Vysoké školy zemědělské v Brně. Položil také základy menšinového školství v ČSR.

   V nekrologu byla vysoce oceňována jeho práce pro upevňování československo-jihoslovanské vzájemnosti. Již jako úředník vídeňského ministerstva školství před první světovou válkou se zajímal o slovanský svět, navštěvoval dokonce ruské jazykové kurzy prof. Murka.
   Po vzniku ČSR se podílel ze svého úředního postavení na organizaci slavistiky na Karlově univerzitě, staral se, aby byl k nám povolán prof. Murko z Lipska, aby tak univerzita získala pro jihoslovanskou stolici znalce světového jména a rozhledu. zasloužil se o zřízení nového srbochorvatského lektorátu na univerzitě i na Vysoké obchodní škole (obojí svěřeno chorvatskému literárnímu historikovi Dr. Drag. Prohaskovi).
   Se slavisty debatoval i mimo své pracovní povinnosti o jejich potřebách, zvláště prof. Murko mu radil při nákupech knih (takto mohla být vybudována vynikající knihovna slovanského semináře při Karlově univerzitě). Mlčochova neúnavná celoživotní práce pro slovanské styky byla oceněna vysokým vyznamenáním jihoslovanské vlády.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Konšel
   spolupráce v oblasti vysokého školství


  • partneři

   Beatrice Mlčochová (Chudobová-Pičmanová)
   sňatek: 29. 7. 1914, Vídeň I (K. K. Hof u. Stadtphare S. Augustin)


  • rodiče

   Jan Mlčoch
   Františka Mlčochová (Vysloužilová)


  • události

   15. 6. 1928
   Založení Pedagogického musea v Brně
   odborový přednosta MŠANO
   23. 11. 1861
   Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
   člen spolku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 01. 2014