JUDr. František Mlčoch

* 10.2.1875 Určice (okres Prostějov) – † 14.1.1938 Praha


odborný publicista; osvětový pracovník


bydliště

Určice čp. 79 (rodný dům)


vyznamenání a pocty

Řád sv. Sávy II. stupně


dílo

Dorost naše budoucnost.


zaměstnání

úředník ministerstva školství ve Vídni,
odborný přednosta Ministerstva školství a národní osvěty ČSR


odborné a zájmové organizace

Moravsko-slezská Beseda (předseda)


poznámky

Velkou péči věnoval střednímu a vysokému školství, ve spolupráci s prof. Josefem Konšelem působil při založení Vysoké školy zemědělské v Brně. Položil také základy menšinového školství v ČSR.

V nekrologu byla vysoce oceňována jeho práce pro upevňování československo-jihoslovanské vzájemnosti. Již jako úředník vídeňského ministerstva školství před první světovou válkou se zajímal o slovanský svět, navštěvoval dokonce ruské jazykové kurzy prof. Murka.
Po vzniku ČSR se podílel ze svého úředního postavení na organizaci slavistiky na Karlově univerzitě, staral se, aby byl k nám povolán prof. Murko z Lipska, aby tak univerzita získala pro jihoslovanskou stolici znalce světového jména a rozhledu. Zasloužil se o zřízení nového srbochorvatského lektorátu na univerzitě i na Vysoké obchodní škole (obojí svěřeno chorvatskému literárnímu historikovi Dr. Drag. Prohaskovi).
Se slavisty debatoval i mimo své pracovní povinnosti o jejich potřebách, zvláště prof. Murko mu radil při nákupech knih (takto mohla být vybudována vynikající knihovna slovanského semináře při Karlově univerzitě). Mlčochova neúnavná celoživotní práce pro slovanské styky byla oceněna vysokým vyznamenáním jihoslovanské vlády.
osoby

Josef Konšel
spolupráce v oblasti vysokého školství


partneři

Beatrice Mlčochová (Chudobová-Pičmanová)
sňatek: 29. 7. 1914, Vídeň I (K. K. Hof u. Stadtphare S. Augustin)události

15. 6. 1928
Založení Pedagogického musea v Brně
odborový přednosta MŠANO
23. 11. 1861
Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
člen spolku


Menš


Aktualizováno: 02. 11. 2022