Ivana Berková

* 7.5.1911 Brno – † 20.11.2000 Brno


partner osobnosti: Eduard Berka


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Ve složité poválečné době zajistila velkým úsilím převoz ostatků popravených 40 československých vlastenců z Vratislavi do Brna a slavnostní pohřbení na Ústředním hřbitově v Brně.


bydliště

Brno-Královo Pole, Boženy Němcové 51


vzdělání

učitelský ústav v Brně, Poříčí


odborné a zájmové organizace

Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Brnopoznámky

Paní Berková celý život pečovala o památku popraveného manžela, účastnila se vzpomínkových akcí v Kounicových kolejích i na Ústředním hřbitově v Brně.
Přála si, aby po smrti mohla odpočívat vedle zemřelého manžela - statut čestného hrobu umožňuje vsypání popela, ale nelze uvést jméno na pomníku. Její přání se splnilo, zajistila dcera Ivana.partneři

Eduard Berka
sňatek: 31. 7. 1937ulice

Boženy Němcové
bydliště


osoba na objektech

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03
místo posledního odpočinku


události

1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově
zasloužila se o exhumaci popravených ve Vratislavi a jejich převoz a pohřeb v Brně; jejím osobním přáním bylo pohřbení v hrobě s manželem; protože hrob má statut hrobu čestného, není její jméno na náhrobku uvedeno


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 15. 11. 2019