Internetová encyklopedie dějin Brna

Ivana Berková

  Ivana Berková


  • * 7.5.1911 Brno – † 20.11.2000 Brno


  • partner osobnosti: Eduard Berka


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Ve složité poválečné době zajistila velkým úsilím převoz ostatků popravených 40 československých vlastenců z Vratislavi do Brna a slavnostní pohřbení na Ústředním hřbitově v Brně.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Boženy Němcové 51


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně, Poříčí


  • odborné a zájmové organizace

   Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Brno


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56a


  • poznámky

   Paní Berková celý život pečovala o památku popraveného manžela, účastnila se vzpomínkových akcí v Kounicových kolejích i na Ústředním hřbitově v Brně.
   Přála si, aby po smrti mohla odpočívat vedle zemřelého manžela - statut čestného hrobu umožňuje vsypání popela, ale nelze uvést jméno na pomníku. Její přání se splnilo, zajistila dcera Ivana.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Eduard Berka
   sňatek: 31. 7. 1937


  • děti

   Ivana Berková-Groligová


  • ulice

   Boženy Němcové
   bydliště


  • osoba na objektech

   popravení ve Vratislavi
   náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03
   místo posledního odpočinku


  • události

   1. 12. 1946
   Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově
   zasloužila se o exhumaci popravených ve Vratislavi a jejich převoz a pohřeb v Brně; jejím osobním přáním bylo pohřbení v hrobě s manželem; protože hrob má statut hrobu čestného, není její jméno na náhrobku uvedeno


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 11. 2019