Karel IV.

* 14.5.1316 Praha – † 29.11.1378 Praha


český a německý král a římský císař (1333–1350 markrabě moravský)


zvaná/zvaný

otec vlasti (až od 19. st.)


z rodu

Lucemburků


zajímavé okolnosti

náš nejvýznamnější středověký panovník, dovedl české království k vrcholnému rozkvětu, mladší bratr Jan Jindřich se stal markrabětem moravským a v letech 1350–1375 sídlil v Brně


studia

studoval svobodná umění na pařížské univerzitě,
ovládal němčinu, francouzštinu, latinu, italštinu a češtinu


dílo

Založení pražského arcibiskupství (1344), univerzity (1348), Nového Města pražského (1348), kamenného mostu (1348), hradu Karlštejna (1348, Emauzského kláštera (1348). Oprava Pražského hradu, dostavba chrámu sv. Víta.

Maiestas Carolina - zemský zákoník, Zlatá bula - říšský zákoník, Vita Caroli - životopis.
Za jeho vlády dosáhly země Koruny české největšího územního rozsahu.


hrob

Praha, chrám sv. Víta


poznámky

Pokřtěn byl jménem Václav, při biřmování přijal jméno Karel (po manželovi své tety Marie, francouzském králi Karlu IV.).

Sourozenci:
- Markéta (1313–1341)
- Jitka (1315–1349)
- Otakar (1318–1320)
- Jan Jindřich (1322–1375)
- Anna (1323–1338)
- Eliška (1323–před 1330).

osoby

Mikuláš Eberhardův z Brna
kancléř markraběte Karla


partneři

Blanka (z Valois)
sňatek: 15. 5. 1323 Anna (Falcká)
sňatek: 4./11. 3. 1349 Anna (Svídnická)
sňatek: 27. 5. 1353 Alžběta (Eliška) (Pomořanská)
sňatek: 21. 5. 1363

události

21. 4. 2016
Výstava Lucemburské opráski
zobrazen v komiksech
1. 6. 2000
Zahájení výstavy Moravští Lucemburkové 5. 11. 1367
Potvrzení předcházejících privilegií 13. 3. 1356
Posvěcení dokončeného kněžiště kostela sv. Tomáše a Zvěstování Panny Marie
účastnil se slavnosti posvěcení
23. 3. 1348
Omezení přijímání zástav židovskými finančníky
další události (7)...


Los


Aktualizováno: 09. 05. 2020