Internetová encyklopedie dějin Brna

Erwin Wittmann

  Erwin Wittmann


  • * 2.4.1896 Brno – † 13.4.1964 Brno


  • podnikatel v chemické výrobě a kosmetice; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Podnik byl shledán roku 1925 jako provozuschopný, měl ve varně tři kotle na vaření mýdla s přímým topením, chladící strojní kotel na rozpouštění žíravin a ruční stroj na krájení mýdla. V objektu byla také sušárna a bednárna.


  • bydliště

   Brno:
   - Offermanngasse - Offermannova 19
   - Hutterteich - Hutterův rybník 4


  • zaměstnání

   firma byla založena Josefem Krasslem, který požádal roku 1919 Zemský soud v Brně o zápis firmy Josef Krassl do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
   roku 1921 vstoupil Erwin Witmann jako veřejný společník do firmy Josef Krassl a roku 1923 ji získal koupí od vdovy Hildy Krasslové

   Erwin Witmann jako obchodník a Baltazar Simoner, jako mydlářský mistr v Brně, pak vytvořili roku 1924 společnost (pod stejným názvem Josef Krassl) - sídlo podniku bylo v Bratislavské ulici č. 19,
   po vystoupení B. Simonera ze společnosti se stal roku 1927 jediným majitelem Erwin Witmann a firma byla zapsána jako podnik jednotlivce - výroba se zaměřila na mýdlo zn. Premium jus a rozpouštění oleje

   roku 1931 Erwin Wittmann odkoupil od firmy Piskarmola Melkus et Comp. tovární objekt na výrobu krmiv a rybí moučky v Brně, Špitálka č. 8, a přestavěl jej na výrobu mýdla a kosmetických prostředků (v provozu od roku 1934) - předmětem podnikání se stala výroba toaletních, konzumních a textilních prostředků a umělých tuků, glycerinu, stearinu a oleinu,
   roku 1938 se firma dostala do konkurzu pro dluhy, který byl ukončen následujícího roku

   po okupaci Československa byl podnik jako majetek arizován

   po osvobození Československa firma obnovila výrobu a v restituci roku 1947 byla vrácena původnímu majiteli Erwinu Witmannovi, když smlouva o prodeji z roku 1939 byla uznána jako vynucená a prohlášena za neplatnou

   po únoru 1948 byla do firmy zavedena národní správa a správcem určeny Čs. závody tukové, n.p. Praha

   po znárodnění z 6. 10. 1948 byla majetková podstata začleněna do firmy Synthesia, n.p. Semtín (okr. Pardubice) a od roku 1950 do Syntexu, n.p. Praha,
   ředitelem závodu zůstal nadále Erwin Wittmann,
   v podniku bylo zaměstnáno na 120 osob a vyráběly se zde různé chemické výrobky

  • odborné a zájmové organizace

   Lóže Sociéte (doloženo v roce 1945)


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 7, řada 5, sekce 5B


  • poznámky

   Erwin Wittmann byl odvezen transportem s označením Ah dne 4. 4. 1942 z Brna do Terezína, odtud do koncentračního tábora Osvětim v Polsku, kde přežil. Osvobozen byl v pracovním táboře Belchhammer (nyní Blachownia Ślaska v Polsku).


  • obrazy

   img16564.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marta Wittmann (Minich)
   sňatek: 1921, Brno
   (první manželka)
   Marie Wittmann (Rosenberg)
   sňatek: 1946, Brno
   (druhá manželka)


  • rodiče

   David Wittmann
   Františka/Fanny Wittmann (Böhm)


  • sourozenci

   Friedrich Wittmann
   Julius Wittmann
   Bruno Wittmann
   Olga Wittmann


  • ulice

   Offermanngasse - Offermannova
   bydliště doložené v roce 1900 (dnes Vlhká) Bratislavská
   sídlo firmy - Josef Krassl v Bratislavské ulici č. 19 (v letech 1925–1933) i bydliště Špitálka
   sídlo firmy Josef Krassl, majitel E. Wittmann v ulici Špitálka č. 8 (v letech 1934–1939) Hutterteich - Hutterův rybník
   bydliště doložené v roce 1945 (dnes náměstí 28. října)


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • události

   4. 4. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením Ah
   číslo v transportu zatím neznáme (přežil)


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 15. 01. 2020

Hrobka Erwina Wittmanna na brněnském židovském hřbitově. Fotografii pořízenou v lednu 2014 pro naši encyklopedii poskytl pan Pavel Vlach, děkujeme.