Erwin Wittmann

* 2.4.1896 Brno – † 13.4.1964 Brno


podnikatel v chemické výrobě a kosmetice; válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežil)
partner osobnosti: Marta Wittmann


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Podnik byl shledán roku 1925 jako provozuschopný, měl ve varně tři kotle na vaření mýdla s přímým topením, chladící strojní kotel na rozpouštění žíravin a ruční stroj na krájení mýdla. V objektu byla také sušárna a bednárna.zaměstnání

firma byla založena Josefem Krasslem, který požádal roku 1919 Zemský soud v Brně o zápis firmy Josef Krassl do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
roku 1921 vstoupil Erwin Witmann jako veřejný společník do firmy Josef Krassl a roku 1923 ji získal koupí od vdovy Hildy Krasslové

Erwin Witmann jako obchodník a Baltazar Simoner, jako mydlářský mistr v Brně, pak vytvořili roku 1924 společnost (pod stejným názvem Josef Krassl) - sídlo podniku bylo v Bratislavské ulici č. 19,
po vystoupení B. Simonera ze společnosti se stal roku 1927 jediným majitelem Erwin Witmann a firma byla zapsána jako podnik jednotlivce - výroba se zaměřila na mýdlo zn. Premium jus a rozpouštění oleje

roku 1931 Erwin Wittmann odkoupil od firmy Piskarmola Melkus et Comp. tovární objekt na výrobu krmiv a rybí moučky v Brně, Špitálka č. 8, a přestavěl jej na výrobu mýdla a kosmetických prostředků (v provozu od roku 1934) - předmětem podnikání se stala výroba toaletních, konzumních a textilních prostředků a umělých tuků, glycerinu, stearinu a oleinu,
roku 1938 se firma dostala do konkurzu pro dluhy, který byl ukončen následujícího roku

po okupaci Československa byl podnik jako majetek arizován

po osvobození Československa firma obnovila výrobu a v restituci roku 1947 byla vrácena původnímu majiteli Erwinu Witmannovi, když smlouva o prodeji z roku 1939 byla uznána jako vynucená a prohlášena za neplatnou

po únoru 1948 byla do firmy zavedena národní správa a správcem určeny Čs. závody tukové, n.p. Praha

po znárodnění z 6. 10. 1948 byla majetková podstata začleněna do firmy Synthesia, n.p. Semtín (okr. Pardubice) a od roku 1950 do Syntexu, n.p. Praha,
ředitelem závodu zůstal nadále Erwin Wittmann,
v podniku bylo zaměstnáno na 120 osob a vyráběly se zde různé chemické výrobky


odborné a zájmové organizace

Lóže Sociéte (doloženo v roce 1945)


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 7, řada 5, sekce 5B


poznámky

Erwin Wittmann byl odvezen transportem s označením Ah-763 dne 4. 4. 1942 z Brna do Terezína, odtud dne 28. 9. 1944 transportem Ek-560 do koncentračního tábora Osvětim v Polsku, kde přežil. Osvobozen byl v pracovním táboře Blechhammer (nyní Blachownia Ślaska v Polsku).
Zpopelněn v Krematoriu města Brna, obřad uložení urny se konal 17. 4. 1964.
partneři

Marta Wittmann (Minich)
sňatek: 25. 1. 1921, Brno (israel.matrka)
(první manželka)
Marie Wittmann (Rosenberg, ovdovělá Neubauer)
sňatek: 1946, Brno
(druhá manželka)
ulice

Offermanngasse - Offermannova
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Vlhká) Bratislavská
sídlo firmy - Josef Krassl v Bratislavské ulici č. 19 (v letech 1925–1933) i bydliště Špitálka
sídlo firmy Josef Krassl, majitel E. Wittmann v ulici Špitálka č. 8 (v letech 1934–1939) Hutterteich - Hutterův rybník
bydliště doložené v roce 1945 (dnes Vrchlického sad)


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


události

4. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ah"
číslo v transportu zatím neznáme (přežil)


Jord, Menš


Aktualizováno: 03. 03. 2023