Internetová encyklopedie dějin Brna

Maurus Kinter

  Maurus Kinter


  • * 21.2.1842 Brno – † 26.6.1928 Rajhrad (okres Brno-venkov)


  • benediktin, římskokatolický kněz, knihovník a archivář rajhradského kláštera benediktinů


  • rodné jméno

   Josef


  • bydliště

   Brno, Ferdinandsgasse (Ferdinandova) č. 403


  • vzdělání

   ve věku pěti let jej začal vyučovat domácí učitel,
   1848 – 17. srpna 1852 škola u sv. Jakuba v Brně,
   poté studium na K. und K. Gymnasiu Brünn (již před ukončením gymnaziálních studií si Josef Kinter podal na radu svého profesora náboženství Matěje Procházky žádost k přijetí do rajhradského benediktinského kláštera),
   17. srpna 1859 přijat do noviciátu (v průběhu léta 1860 již jako novic rajhradského kláštera složil maturitní zkoušku),
   1860–1864 studium na Biskupském alumnátu v Brně,
   5. dubna 1864 věčné sliby,
   4. června 1864 byl brněnským biskupem Antonínem Ernestem Schaaffgotschem vysvěcen na kněze


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   ve farní správě působil M. Kinter nejdéle v 70. letech 19. století v děkanátu modřickém a židlochovickém,
   1. září 1864 se stal rovněž klášterním knihovníkem a 1870 klášterním archivářem (obě funkce zastával až do roku 1920)


  • hrob

   hřbitov v Rajhradě


  • poznámky

   Kinterovo rozhodnutí vstoupit do benediktinského řádu navazovalo na fakt, že malý Josef byl již roku 1849 svou matkou přislíben na duchovní dráhu. V tomto roce si totiž zlomil levé rameno a úraz si vyžádal chirurgický zákrok. I přes něj hojení neprobíhalo nejlépe, proto jeho matka vykonala o dva roky později pouť k Panně Marii Zázračné, po které se zlomenina rychle zahojila.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Beda (kř. František) Dudík
   řádový spolubratr Gunther (Vintíř) Jan Kalivoda
   řádový spolubratr Matěj Procházka
   kněz, profesor náboženství Maria Alexandra Francisca Rizy (též Rissy)
   M. Kinterovi darovala rodinné památky M. Rizy Jan Antonín Arnošt Schaffgotsche
   biskup, vysvětil M. Kintera na kněze


  • ulice

   Ferdinandsgasse (Ferdinandova)
   rodný dům (dnes Masarykova)


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 31. 05. 2019