prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

* 14.5.1931 Rožnov pod Radhoštěm – † 14.10.2006 Palermo, Sicílie (Itálie)


etnograf, vysokoškolský pedagog a vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU


národnost

česká


státní příslušnost

Československo, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


zajímavé okolnosti

nebyl příznivcem folklorních festivalů a slavností, přesto byl aktivním spolupracovníkem NÚLK


bydliště

Brno-Černá Pole, Antala Staška 54/6


vzdělání

1945–1950 Palackého gymnázium ve Valašském Meziříčí,
1950–1955 Filosofická fakulta brněnské univerzity - studium národopisu u prof. A. Václavíka a studium dějin umění u prof. A. Kutala, prof. V. Richtera a prof. A. Friedla (1960 titul CSc., 1963 docent slovanské etnografie, 1968 profesor etnografie a folkloristiky, 1991 DrSc.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1959 vedoucí etnografického semináře Filosofické fakulty brněnské univerzity (od roku 1960 UJEP v Brně),
1964–1970 vedoucí katedry etnografie a folkloristiky UJEP v Brně,
1970–1990 vedoucí oddělení etnografie a folkloristiky UJEP v Brně,
1991–2006 vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

řádný člen:
- Association Européenne des Anthropologues sociaux
- European Asotiation of Social Anthropologists
- Verein für Volkskunde
- Deutsche Gesellschaft für Volkskunde

členství v radách:
- Société Internatiunale d'Enthologie et de Folklore (UNESCO)
- ÚK FF MU
- Internationale Volkskundliche Bibliographie
- Národopisná revue

členství ve vědeckých radách:
- Etnografický ústav MZM v Brně
- SNM v Martině
- FF MU


hrob

poznámky

Byl uznávanou autoritou českého a světového národopisu. Stal se významným tvůrcem teorie a metodologie studia lidové výtvarné kultury a autorem desítek významných studií.
Tematicky se zabýval především etnografickou rajonizací a lidovou/zlidovělou výtvarnou kulturou Čech, Moravy a Slezska, otázkami spojenými s vydáváním národopisné bibliografie a výzkumem novějších dějin oboru.
Předmětem Jeřábkova zájmu byla často řada témat z oblasti evropského a mimoevropského národopisu. Zvláštní kapitolu jeho života tvořily zahraniční cesty - navštívil více než 50 zemi Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. V jejich rámci dokumentoval tradiční kulturu navštívených oblastí a získané poznatky využíval ke zkvalitnění výuky na brněnské univerzitě. Na akademické půdě přednášel zejména o lexikografii, etnografické rajonizaci či oborové ikonografii.
osoby

Antonín Friedl
profesor Albert Kutal
profesor Václav Richter
profesorděti

Alena Křížová (Jeřábková)


ulice

Antala Staška
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Richard Jeřábek (Abiturienti 1883-2010)
1950: třída 4. A - třídní profesor Rostislav Sobol


Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 01. 2023