Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Jeřábek

  Prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.


  • * 14.5.1931 Rožnov pod Radhoštěm – † 14.10.2006 Palermo, Sicílie (Itálie)


  • etnograf, vysokoškolský pedagog a vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československo, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   nebyl příznivcem folklorních festivalů a slavností, přesto byl aktivním spolupracovníkem NÚLK


  • bydliště

   Brno-Černá Pole, Antala Staška 54/6


  • vzdělání

   1945–1950 Palackého gymnázium ve Valašském Meziříčí,
   1950–1955 Filosofická fakulta brněnské univerzity - studium národopisu u prof. A. Václavíka a studium dějin umění u prof. A. Kutala, prof. V. Richteraprof. A. Friedla (1960 titul CSc., 1963 docent slovanské etnografie, 1968 profesor etnografie a folkloristiky, 1991 DrSc.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1959 vedoucí etnografického semináře Filosofické fakulty brněnské univerzity (od roku 1960 UJEP v Brně),
   1964–1970 vedoucí katedry etnografie a folkloristiky UJEP v Brně,
   1970–1990 vedoucí oddělení etnografie a folkloristiky UJEP v Brně,
   1991–2006 vedoucí Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   řádný člen:
   - Association Européenne des Anthropologues sociaux
   - European Asotiation of Social Anthropologists
   - Verein für Volkskunde
   - Deutsche Gesellschaft für Volkskunde

   členství v radách:
   - Société Internatiunale d'Enthologie et de Folklore (UNESCO)
   - ÚK FF MU
   - Internationale Volkskundliche Bibliographie
   - Národopisná revue

   členství ve vědeckých radách:
   - Etnografický ústav MZM v Brně
   - SNM v Martině
   - FF MU


  • poznámky

   Byl uznávanou autoritou českého a světového národopisu. Stal se významným tvůrcem teorie a metodologie studia lidové výtvarné kultury a autorem desítek významných studií.
   Tematicky se zabýval především etnografickou rajonizací a lidovou/zlidovělou výtvarnou kulturou Čech, Moravy a Slezska, otázkami spojenými s vydáváním národopisné bibliografie a výzkumem novějších dějin oboru.
   Předmětem Jeřábkova zájmu byla často řada témat z oblasti evropského a mimoevropského národopisu. Zvláštní kapitolu jeho života tvořily zahraniční cesty - navštívil více než 50 zemi Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. V jejich rámci dokumentoval tradiční kulturu navštívených oblastí a získané poznatky využíval ke zkvalitnění výuky na brněnské univerzitě. Na akademické půdě přednášel zejména o lexikografii, etnografické rajonizaci či oborové ikonografii.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Friedl
   profesor Albert Kutal
   profesor Václav Richter
   profesor


  • partneři

   Alena Jeřábková (Kuncová)


  • děti

   Alena Křížová (Jeřábková)


  • ulice

   Antala Staška
   bydliště


  • související odkazy

   Richard Jeřábek (Abiturienti 1883-2010)
   1950: třída 4. A - třídní profesor Rostislav Sobol


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 05. 2020