R. D. Josef Hinterhölzl

* 16.5.1915 Šumná – † 3.8.2013 Moravec


římskokatolický kněz, biskup skryté církve


zajímavé okolnosti

Na přání biskupa ThDr. Karla Skoupého byl P. Josef Hinterhölzl také zpovědníkem studentů posledního ročníku teologie. Jedním z těchto studentů byl Felix Maria Davídek, pozdější biskup skryté církve.


bydliště

Brno, Nová (dnes Lidická) 6


vzdělání

gymnázium ve Znojmě,
teologie v Brně, studia dokončil v Praze,
5. července 1939 byl vysvěcen na kněze biskupem Josefem Kupkou v Brně v katedrále na Petrově


jiné pocty

dne 5. prosince 2007 při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil biskup Vojtěch Cikrle P. Josefu Hinterhölzlovi za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla


zaměstnání

kněžské působení zahájil jako kooperátor nejprve v Troubsku, pak v Brně-Tuřanech, kde potřebovali kněze se znalostí češtiny i němčiny,
v roce 1941 se stal kaplanem v Brně u sv. Tomáše, v letech 1942–1948 učil jako katecheta na obecné škole v Brně, Veveří 28, ale i v Brněnských Ivanovicích, kde byla dvojjazyčná škola,
v říjnu 1949 se stal farářem ve Vranově nad Dyjí,
na podzim 1956 odešel jako kooperátor do Jamného u Jihlavy,
v roce 1976 se stal administrátorem v Brně-Lískovci,
v letech 1981–1984 mu byl odebrán státní souhlas (žil v Jamném u Jihlavy, krátce zastupoval ve Zhoři nad Jihlavou),
od roku 1984 působil v Jamném u Jihlavy jako výpomocný duchovní,
v roce 1991 byl tamtéž ustanoven farářem


hrob

hřbitov v Moravci


poznámky

S režimem míval P. Hinterhölzl problémy. Za války platil například předpis, že křestní listy musely být vypisovány v němčině a v češtině. Jedna matka však chtěla zapsat dceru jen v češtině. To jí musel kněz odmítnout, ale pro uklidnění ženě sdělil, že na oddacím listě už dcera bude mít jistě jenom češtinu. Tato jeho slova ho však přivedla na gestapo. Zde mu pomohla také jeho dobrá němčina.
Za komunistického režimu byl obviňován z toho, že se až moc intenzivně věnuje práci s mládeží, a byl podezřelý, že napomáhá těm, kteří se snaží nelegálně překročit hranice
Proto byl P. Hinterhölzl koncem roku 1956 přeložen do Jamného u Jihlavy. Už v padesátých letech se zejména v podzemní církvi hovořilo o tom, že má být na 36 tisíc osob – nepohodlných kněží a řádových sester a laiků – posláno na Sibiř. Bylo nutné se i na tuto možnost připravit s tím, že i tam bude třeba, aby věřící a kněží měli svého biskupa. Tehdy bylo tajně vysvěceno několik biskupů. Světícím biskupem P. J. Hinterhölzla byl Mons. Felix Maria Davídek, stejně jako např. Mons. Václava Razika, který také působil jako kaplan v kostele sv. Tomáše, nebo Mons. Jana Blahy, který později působil v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové.
Dalším působištěm P. J. Hinterhölzla byl Starý Lískovec. Zde se začal obávat toho, že by mohl být jako biskup komunisty odhalen, a proto usiloval o přeložení. Tak se z něj opět stal farář v Jamném, kde působil až do svých téměř devadesáti let.


prameny, literatura

osoby

Jan Blaha
biskup skryté církve Felix Maria Davídek
biskup skryté církve František Kulhánek
spolubratr v kněžské službě Josef Kupka
biskup, který ho vysvětil na kněze Václav Razik
biskup skryté církve
další osoby (1)...


ulice

Lidická
bydliště (tehdy Nová ulice)


stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1976–1981
Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
Moravské náměstí
místo jeho působení v duchovní správě od roku 1941
Kostel Zvěstování Panny Marie
Tuřanské náměstí
místo jeho působení v duchovní správě ve 40. letech 20. století


Ma


Aktualizováno: 07. 12. 2021