Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Hinterhölzl

  R. D. Josef Hinterhölzl


  • * 16.5.1915 Šumná – † 3.8.2013 Moravec


  • římskokatolický kněz, biskup skryté církve


  • zajímavé okolnosti

   Na přání biskupa ThDr. Karla Skoupého byl P. Josef Hinterhölzl také zpovědníkem studentů posledního ročníku teologie. Jedním z těchto studentů byl Felix Maria Davídek, pozdější biskup skryté církve.


  • bydliště

   Brno, Nová (dnes Lidická) 6


  • vzdělání

   gymnázium ve Znojmě,
   teologie v Brně, studia dokončil v Praze,
   5. července 1939 byl vysvěcen na kněze biskupem Josefem Kupkou v Brně v katedrále na Petrově

  • jiné pocty

   dne 5. prosince 2007 při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil biskup Vojtěch Cikrle P. Josefu Hinterhölzlovi za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla


  • zaměstnání

   kněžské působení zahájil jako kooperátor nejprve v Troubsku, pak v Brně-Tuřanech, kde potřebovali kněze se znalostí češtiny i němčiny,
   v roce 1941 se stal kaplanem v Brně u sv. Tomáše, v letech 1942–1948 učil jako katecheta na obecné škole v Brně, Veveří 28, ale i v Brněnských Ivanovicích, kde byla dvojjazyčná škola,
   v říjnu 1949 se stal farářem ve Vranově nad Dyjí,
   na podzim 1956 odešel jako kooperátor do Jamného u Jihlavy,
   v roce 1976 se stal administrátorem v Brně-Lískovci,
   v letech 1981–1984 mu byl odebrán státní souhlas (žil v Jamném u Jihlavy, krátce zastupoval ve Zhoři nad Jihlavou),
   od roku 1984 působil v Jamném u Jihlavy jako výpomocný duchovní,
   v roce 1991 byl tamtéž ustanoven farářem


  • hrob

   hřbitov v Moravci


  • poznámky

   S režimem míval P. Hinterhölzl problémy. Za války platil například předpis, že křestní listy musely být vypisovány v němčině a v češtině. Jedna matka však chtěla zapsat dceru jen v češtině. To jí musel kněz odmítnout, ale pro uklidnění ženě sdělil, že na oddacím listě už dcera bude mít jistě jenom češtinu. Tato jeho slova ho však přivedla na gestapo. Zde mu pomohla také jeho dobrá němčina.
   Za komunistického režimu byl obviňován z toho, že se až moc intenzivně věnuje práci s mládeží, a byl podezřelý, že napomáhá těm, kteří se snaží nelegálně překročit hranice
   Proto byl P. Hinterhölzl koncem roku 1956 přeložen do Jamného u Jihlavy. Už v padesátých letech se zejména v podzemní církvi hovořilo o tom, že má být na 36 tisíc osob – nepohodlných kněží a řádových sester a laiků – posláno na Sibiř. Bylo nutné se i na tuto možnost připravit s tím, že i tam bude třeba, aby věřící a kněží měli svého biskupa. Tehdy bylo tajně vysvěceno několik biskupů. Světícím biskupem P. J. Hinterhölzla byl Mons. Felix Maria Davídek, stejně jako např. Mons. Václava Razika, který také působil jako kaplan v kostele sv. Tomáše, nebo Mons. Jana Blahy, který později působil v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové.
   Dalším působištěm P. J. Hinterhölzla byl Starý Lískovec. Zde se začal obávat toho, že by mohl být jako biskup komunisty odhalen, a proto usiloval o přeložení. Tak se z něj opět stal farář v Jamném, kde působil až do svých téměř devadesáti let.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Blaha
   biskup skryté církve František Kulhánek
   spolubratr v kněžské službě Josef Kupka
   biskup, který ho vysvětil na kněze Karel Skoupý
   biskup brněnský


  • ulice

   Lidická
   bydliště (tehdy Nová ulice)


  • stavby

   Kostel sv. Jana Nepomuckého
   Elišky Přemyslovny 27/454
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1976–1981
   Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
   Moravské náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě od roku 1941
   Kostel Zvěstování Panny Marie
   Tuřanské náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě ve 40. letech 20. století


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 23. 01. 2020