P. František Kulhánek

* 14.1.1896 Slatina (okres Moravský Krumlov) – † 27.6.1983 Brno


římskokatolický kněz, brněnský děkan, farář v kostele sv. Tomáše; perzekuce po roce 1948


zajímavé okolnosti

výrazně přispěl k vysoké úrovni liturgie u sv. Tomáše, k zavedení pokoncilních změn, opravě kostela, k založení Svatotomské gregoriánské scholy a rozšíření ministrantského konventu


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
brněnský alumnát,
5. 9. 1919 vysvěcen na kněze biskupem Norbertem Kleinem


zaměstnání

po vysvěcení kaplanem v Hrušovanech nad Jevišovkou,
od roku 1920 v Zábrdovicích a od roku 1941 u sv. Tomáše v Brně,
1. 6. 1947 byl investován jako farář kostela sv. Tomáše,
od 1. 1. 1949 ustanoven městským brněnským děkanem


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, kněžské hroby, skup. 21, hrob č. 288–293


poznámky

Od 16. října 1952 do 4. května 1953 byl pan děkan v komunistickém vězení. Jedním z důvodů bylo, že věděl o tisku a rozšiřování Pastýřských listů brněnské diecéze a o práci kněží s mládeží.

V roce 1956 zahájil generální opravu interiéru kostela. Architekta Ludvíka Kolka pověřil zpracováním zádveří. Podporoval i pokoncilní změny v liturgii, které u sv. Tomáše iniciovali zejména P. Česlav Novotný a Mgr. Ludvík Kolek.
Kostel sv. Tomáše byl jedním z prvních v diecézi, který měl střední oltář. Boční lavice z přední části chrámu byly umístěny a dopředu byly proti sobě postaveny kopie původních lavic. Po mnoha staletích se také mohlo nahlédnout do hrobek kostela.
V době působení děkana Kulhánka u sv. Tomáše zde byli zpravidla dva nebo tři kaplani. Protože byl dostatek kněží, sloužili mše sv. i u bočních oltářů. Známými kaplany byli např. P. Josef Hinterhölzl, ThDr. Vladimír Nováček a další.

V posledních měsících života byl děkan Kulhánek upoután na lůžko. Zemřel 27. června 1983 na faře.
Pohřeb se konal 1. července 1983 z kostela sv. Tomáše. Obřady vykonal P. Dr. Vladimír Nováček, probošt z Minulova (bývalý kaplan u sv. Tomáše). Mše svatá byla latinská, chorální, zpívali svatotomští choralisté, kteří tím také panu děkanovi poděkovali za umožnění založení chorální scholy, za jeho podporu, ochranu a pomoc.


prameny, literatura

osoby

Josef Hinterhölzl
spolubratr v kněžské službě Norbert Jan Nepomuk Klein
brněnský biskup, vysvětil F. Kulhánka na kněze Vladimír Nováček
spolubratr v kněžské službě Česlav Novotný
spolubratr v kněžské službě


stavby

Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
Moravské náměstí
místo jeho působení v duchovní správě
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Ma


Aktualizováno: 02. 02. 2018