Internetová encyklopedie dějin Brna

František Kulhánek

  P. František Kulhánek


  • * 14.1.1896 Slatina (okres Moravský Krumlov) – † 27.6.1983 Brno


  • římskokatolický kněz, brněnský děkan, farář v kostele sv. Tomáše; perzekuce po roce 1948


  • zajímavé okolnosti

   výrazně přispěl k vysoké úrovni liturgie u sv. Tomáše, k zavedení pokoncilních změn, opravě kostela, k založení Svatotomské gregoriánské scholy a rozšíření ministrantského konventu


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně,
   brněnský alumnát,
   5. 9. 1919 vysvěcen na kněze biskupem Norbertem Kleinem


  • zaměstnání

   po vysvěcení kaplanem v Hrušovanech nad Jevišovkou,
   od roku 1920 v Zábrdovicích a od roku 1941 u sv. Tomáše v Brně,
   1. 6. 1947 byl investován jako farář kostela sv. Tomáše,
   od 1. 1. 1949 ustanoven městským brněnským děkanem


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, kněžské hroby, skup. 21, hrob č. 288–293


  • poznámky

   Od 16. října 1952 do 4. května 1953 byl pan děkan v komunistickém vězení. Jedním z důvodů bylo, že věděl o tisku a rozšiřování Pastýřských listů brněnské diecéze a o práci kněží s mládeží.

   V roce 1956 zahájil generální opravu interiéru kostela. Architekta Ludvíka Kolka pověřil zpracováním zádveří. Podporoval i pokoncilní změny v liturgii, které u sv. Tomáše iniciovali zejména P. Česlav Novotný a Mgr. Ludvík Kolek.
   Kostel sv. Tomáše byl jedním z prvních v diecézi, který měl střední oltář. Boční lavice z přední části chrámu byly umístěny a dopředu byly proti sobě postaveny kopie původních lavic. Po mnoha staletích se také mohlo nahlédnout do hrobek kostela.
   V době působení děkana Kulhánka u sv. Tomáše zde byli zpravidla dva nebo tři kaplani. Protože byl dostatek kněží, sloužili mše sv. i u bočních oltářů. Známými kaplany byli např. P. Josef Hinterhölzl, ThDr. Vladimír Nováček a další.

   V posledních měsících života byl děkan Kulhánek upoután na lůžko. Zemřel 27. června 1983 na faře.
   Pohřeb se konal 1. července 1983 z kostela sv. Tomáše. Obřady vykonal P. Dr. Vladimír Nováček, probošt z Minulova (bývalý kaplan u sv. Tomáše). Mše svatá byla latinská, chorální, zpívali svatotomští choralisté, kteří tím také panu děkanovi poděkovali za umožnění založení chorální scholy, za jeho podporu, ochranu a pomoc.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Hinterhölzl
   spolubratr v kněžské službě Norbert Jan Nepomuk Klein
   brněnský biskup, vysvětil F. Kulhánka na kněze Vladimír Nováček
   spolubratr v kněžské službě Česlav Novotný
   spolubratr v kněžské službě


  • stavby

   Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
   Moravské náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 02. 02. 2018