Antonín Galla

* 2.1.1897 Lelekovice (okres Brno-venkov) – † 7.7.1972 Brno


houslař


rodné jméno

Komárek


národnost

česká


zajímavé okolnosti

V roce 1915 narukoval do první světové války jako vojín 8. pěšího pluku rakousko-uherské armády. Na ruské frontě byl raněn do břicha. Po uzdravení byl poslán na italskou frontu. Sám si prostřelil dlaň levé ruky, aby se dostal do civilu.


bydliště

Lelekovice čp. 19 (rodný dům),
Brno:
- Přadlácká 5
- Cejl 119
- Vranovská 4
- Alleestrasse - V aleji (dnes třída Kpt. Jaroše) 23
- Gagarinova (dnes Kobližná 20),
Brno-Jehnice, Meziboří 21,
Předmostí u Přerova (1926),
Košice, Štefánikova 4 (1927–1938),
Brno, třída Legionářů 23 (dnes třída Kpt. Jaroše) (1939–1972)


vzdělání

obecná škola v Jehnicích u Brna,
měšťanská škola v Brně-Králově Poli,
vyučil se u firmy Josef Lídl v Brně pod vedením Andrease Kliera a Jana Podešvy (1911–1914)


dílo

- postavil 1375 houslí 90 violoncell a 40 kontrabasů
- v dospělém věku sepsal své paměti z doby dětství (U nás na Horce), z první světové války (Osmáci) a z doby okupace
- vzpomínky na dětství v Jehnicích u Brna byly vydány tiskem s názvem U nás na Horce


zaměstnání

tovaryš u Antonína Chudlařského v Praze a u firmy Hamma ve Stutgartu,
v roce 1918 nastoupil jako tovaryš u Josefa Lídla v Brně (v roce 1922 se stal mistrem),
v roce 1926 se osamostatnil a byl společníkem firmy Just v Přerově,
v roce 1927 otevřel samostatnou houslařskou dílnu v Košicích (v roce 1936 v Bratislavě otevřel filiální obchod a houslařskou dílnu),
od roku 1938 zpět v Brně, dílnu si zařídil na Cejlu č. 22 (při náletu na Brno v listopadu 1944 dílna vyhořela i s celým zařízením), v roce 1945 dostal jako náhradu dílnu po Karlu Gollovi v Mečové ulici,
v letech 1945–1958 u něho pracoval houslař Vilém Kužel


hrob

poznámky

Narodil se jako nemanželský syn, teprve 20. 7. 1913 požádal Jan Galla o zapsání svého jména jako otce, syn Antonín však nadále užíval příjmení Komárek, změnu příjmení na Galla povolila zemská správa politická na Moravě výnosem z 21. 3. 1924.
Je zajímavé, že ve sčítání obyvatel v roce 1900 je chlapec zapsán jako Antonína Galla, zřejmě tak rodiče na veřejnosti předcházeli narážkám okolí.
osobyulice

Přadlácká
bydliště v letech 1900–1903 Meziboří
bydliště v letech 1903–1921 Cejl
bydliště v roce 1924 Alleestrasse - V aleji
bydliště (dnes třída Kpt. Jaroše) Vranovská
bydliště
další ulice (3)...


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Mal, Menš


Aktualizováno: 26. 11. 2021