JUDr. Immanuel Stern

* 24.5.1882 Moravský Krumlov (okres Znojmo) – † 10.10.1960


advokát, komunální pracovník


bydliště

vzdělání

studium práv na univerzitě ve Vídni


zaměstnání

advokátní koncipient v Brně (od roku 1906),
advokát,
po roce 1945 ve službách ministerstva zahraničí


politická orientace

rakouská sociální demokracie (od roku 1900, vstup ve Vídni), německá sociální demokracie v Brně,
KSČ (sekce III. internacionály)


odborné a zájmové organizace

člen zastupitelstva města Brna za KSČ (sekce III. internacionály),
Verein jugendlicher Arbeiter (člen ještě jako student gymnázia v roce 1898),
Sozial-wissenschaftlicher Bildungsverein (ve Vídni),
Freie Vereinigung sozialistischer Studenten (ve Vídni),
Naturfreunde,
Levá frontapoznámky

Za první Československé republiky se angažoval v politickém i společenském životě, často hovořil na různých shromážděních pořádaných komunisty. V době procesu s Jiřím Dimitrovem žádal spolu s dalšími evropskými právníky lipský soud o připuštění k obhajobě, což soudní dvůr zamítl.
Těsně před okupací Československa, 9. 3. 1939 emigroval s rodinou do Velké Británie. Po válce se již do Brna trvale nevrátil. Pracoval nejdříve na velvyslanectví v Londýně, v roce 1948 se vrátil a působil na ministerstvu zahraničních věcí. Byl odborníkem na mezinárodní právo, publikoval práce z této oblasti.osoby

Bohuslav Ečer
přítel Richard Fleischner
koncipient ve Sternově advokátní kanceláři Josef Hybeš
přítel Alois Spitz
Alois Spitz byl jedním ze svědků sňatku Immanuela Sterna


partneři

Helene Stern (Schultes)
sňatek: 29. 12. 1921, Brno (městská rada)


dětiulice

Biskupská
bydliště doložené v roce 1921 Prager Strasse - Pražská
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Štefánikova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 07. 01. 2020