Internetová encyklopedie dějin Brna

Moritz/Moises Schüller

  Moritz/Moises Schüller


  • * 14.9.1823 Bučovice (okr. Vyškov) – † 23.11.1872 Brno


  • podnikatel ve vlnařství a obchodník
   bratr osobností. Abraham a Salomon Schüllerovi


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zaměstnání

   23. října roku 1856 požádal místodržitelství v Brně mladší bratr Salomon o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno

   Moritz a Salomon si na základě společenské smlouvy nechali u zemského soudu v Brně zaprotokolovat firmu Brüder Schüller, k jejímuž provozu požadovali tovární oprávnění (i když žádost podpořila brněnská městská rada, proti se postavili představitelé všech tří zdejších textilních cechů s námitkou, že při zvyšování počtu továrních oprávnění musí dojít zákonitě k úpadku vlnařské výroby ve městě),
   k záležitosti se dodatečně vyjádřila 5. února 1857 i Obchodní živnostenská komora v Brně, která charakterizovala soustřeďování vlnařské výroby do centra v Brně za přirozený proces, způsobený nevýhodnými podmínkami v okolních městech, především nedostatkem vody a skutečností, že města (zde Bučovice) byla stranou hlavních dopravních cest,
   žadatel (Salomon Schüller) však neprokázal dostatečně svoje důvody k přenesení výroby, a proto doporučila, aby v této záležitosti rozhodla komise,
   tato komise, podle hlášení C. k. okresního úřadu v Bučovicích nepochybovala o žadatelových technických a obchodních schopnostech, jeho dobré pověsti, i když výše kapitálu (11 000 zlatých) nebyla nijak význačná, byla zde možnost navýšení kapitálu ve spojení s bratrem Moritzem jako společníkem a nakonec byla žádost 25. května 1857 doporučena ke kladnému vyřízení,
   jednoduché tovární oprávnění bylo 10. června 1857 dekretem místodržitelství uděleno
   výroba firmy Brüder Schüller byla provozována nejprve v Kožené ulici čp. 24 (nyní část Koliště) a od poloviny 60. let 19. století firma přesídlila na Cejl č. 95, kde setrvala do svého zániku,
   tovární budovu poté převzala firma Adolf Löw et Sohn


  • rodiče

   Josua Schüller
   Johanna Schüllerová (Bocková)


  • sourozenci

   Abraham Schüller
   Salomon Schüller
   i spolumajitel firmy Brüder Schüller


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 14. 02. 2020