Adolf Florian Schmal

* 29.3.1822 Brno, předměstí Cejl – † 16.6.1879 Židenice (nyní část Brna)


podnikatel v barvířství a vlnařství


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


bydliště

Židenice č. 62


vzdělání

umělecký barvíř a krasnobarvíř


zaměstnání

jako barvíř a krasnobarvíř v Židenicích (nyní část Brna) spolupracoval se svým starším bratrem Emanuelem Waltrem Schmalem,
dále provozoval s veřejným společníkem Gottfriedem Friedrichem Richterem výrobu vlněného zboží v Brně na Cejlu č. 54 pod firmou Adolf Schmal und Richter, na základě továrního oprávnění ke kranobarvířství a černobarvířství z 26. srpna 1847 uděleného vrchnostenským úřadem v Zábrdovicích,
měl povinnost spolu s bratrem Emanuelem Waltrem povinnost udržovat břehy řeky Svitavy v dobrém stavu,
poté co jeho bratr-společník duševně onemocněl, provozoval výrobu sám (od roku 1849),
roku 1853 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy jen pod svým jménem,
o deset let později (v roce 1863) požádal opětovně brněnský Zemský soud o zápis firmy Adolf Schmal v Židenicích do nového obchodního rejstříku pro jednotlivce,
roku 1872 se firma přeměnila v obchodní společnost, když se veřejným společníkem stal nejstarší syn Franz Adolf Schmal, dosavadní jednatel podniku, a firma byla zapsána jako Adolf Schmal et Sohn,
Adolf Florian Schmal zakoupil roku 1863 od velkostatku Zábrdovice pozemky čp. 87 a 88 a po výstavbě provozovny a obytného domu sem byla roku 1878 přesunuta barvířská výroba


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 19, hrob č. 191–195osoby

Gottfried Friedrich Richter
společník firmy Adolf Schmal et Richter


partneři
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord, mát


Aktualizováno: 11. 01. 2019