Thomas Bracegirdle

* 21.11.1794 Leeds (Anglie) – † 27.11.1873 Brno


strojírenský podnikatel, zakladatel strojírny v Brně (1843)


národnost

anglická


státní příslušnost

Rakousko


zajímavé okolnosti

Od roku 1836 zakládal strojírenské závody na Liberecku. Počátkem 40. let 19. století přešel do Brna, kde spolu se synem Jamesem založil v roce 1843 strojírnu Th. Bracegirdle u. Sohn. V roce 1848 zde vyráběl pušky pro národní gardy.


bydliště

Brno, Mlýnská (dříve Malá Křenová) 37


dílo

Rakouský podnikatel britského původu pocházel z Leedsu. Vyučil se mechanikem v Manchesteru, počátkem 30. let 19. století odešel do českých zemí. Zprvu se usadil na Liberecku, kde zakládal strojírenské závody. Rozvoj vlnařského průmyslu jej podnítil k odchodu do Brna. Ve 40. letech zde Bracegirdle založil spolu se svým synem Jamesem továrnu na výrobu strojů pro vlnařský průmysl.
V revolučním roce 1848 zde začal vyrábět perkusní pušky vojenského typu pro národní gardu. Průmyslník se však setkal s odporem příslušníků cechu brněnských puškařů, kteří na něj podali stížnost magistrátu. Vedení města zakročilo ve prospěch cechu a Bracegirdle směl tedy – i přes několikero protestů – vyrábět pouze jednotlivé části pušek. Jeho továrna však na chvíli vstoupila do revolučního dění, kdy se během nepokojů v Brně demonstranti pokusili obsadit Bracegirdlův podnik na Malé Křenové (dnes Mlýnská ulice), aby se vyzbrojili; byli však vojskem rozehnáni.

V dalších letech se Thomas Bracegirdle zaměřil kromě textilních strojů také na výrobu kotlů. kovových okenních rámů, zařízení pro brněnskou plynárnu a pouličního plynového osvětlení, železničních vagonů (součástí), jeřábů či hasičských stříkaček (s těmi se účastnil světové výstavy v Paříži v roce 1855). Počátkem šedesátých let postihla Bracegirdla osobní tragedie, kdy předčasně zemřel jeho jediný syn a dědic James. Jeho továrna navíc přestávala prosperovat z důvodu nižší poptávky po textilních strojích. V této situaci mu však pomohlo spojenectví se schopným podnikatelem Theodorem Offermannem, podílníkem jeho firmy. Ten v předtuše ztráty prosperity Bracegirdlova podniku vyjednal sloučení továrny s konkurenční brněnským strojírenským závodem Luzovým. Na tomto základě vznikla roku 1872 – tedy pouhý rok před Bracegirdlovou smrtí – První brněnská strojírenská společnost.
Thomas Bracegirdle je rovněž považován za vynálezce a zlepšovatele, v roce 1871 získal privilegium na frotírovací stroj pro předpřádání.


zaměstnání

továrník


ulice

Mlýnská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

4. 6. 1993
Výstava "Brněnští puškaři 1650–1900. Historie jednoho řemesla"
v jeho strojírenské továrně došlo k prvnímu pokusu o sérivovou výrobu pušek u nás


související odkazy

Jiv, Vach


Aktualizováno: 30. 01. 2023