Akademik prof. Ing. Dr. Vítězslav Veselý

* 29.12.1877 Molitorov (dnes Kouřimi, okres Kolín) – † 7.6.1964 Brno


profesor organické chemie na brněnské české technice a rektor této školy v letech 1930–1931 a 1945; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Zážitky z pobytu v Číně zachytil ve vzpomínkách nazvaných O mé cestě do Číny.
V roce 1930 dal podnět ke zřízení Mezinárodní komise pro studium tuků.


bydliště

vzdělání

vyšší reálka v Praze,
Vysoká škola technická v Curychu, odbor chemického inženýrství,
Univerzita v Ženevě (doktorát v roce 1901)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1957)


jiné pocty

akademik (1952)


dílo

na brněnské technice zřídil Výzkumnou stanici pro tukový průmysl


zaměstnání

1902–1905 Česká vysoká škola technická v Praze,
1905–1907 Akciová svíčkárna a voskárna Monopol v Mladé Boleslavi - technický správce,
1907–1908 Sklárny Kavalier Sázava - chemik,
1909–1910 technický ředitel skláren v Sutsienu v Číně,
1913–1919 Česká vysoká škola technická v Praze - asistent a od roku 1914 soukromý docent

1919–1948 Česká vysoká škola technická v Brně - suplent (od roku 1920 mimořádný a od roku 1921 řádný profesor organické chemie; rektor v letech 1930–1931 a 1945, děkan odboru chemického inženýrství v letech 1921–1922, 1932–1933 a 1938–1939),
1941 penzionován, přijal práci poradce pražské firmy na výrobu umělých hmot „Baklax“


odborné a zájmové organizace

člen Královské české společnosti nauk,
předseda komise Československé akademie věd pro makromolekulární látky,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 391 (žulový náhrobek vytvořil v roce 1966 sochař Lubor Lacina)


poznámky

Byl velice všestrannou osobností s vynikajícími jazykovými znalostmi (němčina, angličtina, francouzština, italština, ruština, domluvil se i španělsky). Pěstoval hudbu, aktivně sportoval (tenis, lyžování, jízda na koni, sportovní střelba, motorismus).
V době nacistické okupace byl vězněn od ledna 1944 v Praze na Pankráci, v Terezíně a v Buchenwaldu.
osoby

Miloslav Jakeš
spolupracovník Lubor Lacina
autor žulového náhrobku na hrobě V. Veselého


partneři

Helena Veselá (Poláková)
sňatek: 27. 7. 1920ulice

Mrštíkova (Mrštíkgasse)
bydliště v letech 1930–1964 (dnes Krondlova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

21. 5. 1931
Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
rektor České vysoké školy technické v Brně


Čoup


Aktualizováno: 02. 06. 2020